14 Μαρτίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Στον Θεό χίλια ευχαριστώ!! Μάθημα (19ο)

Περιάλης Αντώνης – Στον Θεό χίλια ευχαριστώ!! Μάθημα (19ο)

Τετάρτη 14/3/2018

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 10:1-10  Μάθημα (19ο)

1 ΚΑΙ δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήσαν όλοι κάτω από τη νεφέλη, και όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα·
2 και όλοι βαπτίστηκαν στον Μωυσή μέσα στη νεφέλη και μέσα στη θάλασσα·
3 και όλοι έφαγαν το ίδιο πνευματικό φαγητό·
4 και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό· επειδή, έπιναν από πνευματική πέτρα, που ακολουθούσε· και η πέτρα ήταν ο Χριστός.
5 Αλλά, ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε στους περισσότερους απ’ αυτούς· επειδή, καταστρώθηκαν μέσα στην έρημο.
6 Κι αυτά έγιναν παραδείγματα για μας, για να μη είμαστε εμείς επιθυμητές κακών, όπως και εκείνοι επιθύμησαν.
7 Ούτε να γίνεστε ειδωλολάτρες, όπως μερικοί απ’ αυτούς· καθώς είναι γραμμένο: «Ο λαός κάθησε να φάει και να πιει, και σηκώθηκαν να παίζουν».
8 Ούτε να πορνεύουμε, όπως μερικοί απ’ αυτούς πόρνευσαν, και μέσα σε μια ημέρα έπεσαν 23.000.
9 Ούτε να πειράζουμε τον Χριστό, όπως και μερικοί απ’ αυτούς τον πείραξαν, και απολέστηκαν από τα φίδια.
10 Ούτε να γογγύζετε, όπως και μερικοί απ’ αυτούς γόγγυσαν, και απολέστηκαν από τον εξολοθρευτή [άγγελο].