21 Απριλίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Στους καθαρούς όλα καθαρά…Είναι; (Μάθημα 2ο)

Περιάλης Αντώνης – Στους καθαρούς όλα καθαρά…Είναι; (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη – 21/04/2021

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τίτον  1:7-16 (Μάθημα 2ο)

7 Επειδή, ο επίσκοπος πρέπει να είναι χωρίς κατηγορία, ως οικονόμος τού Θεού· όχι αυθάδης, όχι οργίλος, όχι μέθυσος, όχι πλήκτης, όχι αισχροκερδής·
8 αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σώφρονας, δίκαιος, όσιος, εγκρατής·
9 προσκολλημένος στον πιστό λόγο τής διδασκαλίας, για να είναι δυνατός και να προτρέπει διαμέσου τής υγιαίνουσας διδασκαλίας, και να εξελέγχει αυτούς που αντιλέγουν.
10 Επειδή, υπάρχουν πολλοί ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα αυτοί από την περιτομή·
11 τους οποίους πρέπει να αποστομώνουμε· οι οποίοι ανατρέπουν ολόκληρες οικογένειες, διδάσκοντας όσα δεν πρέπει, χάρη αισχρού κέρδους.
12 Κάποιος απ’ αυτούς, δικός τους προφήτης, είπε: «Οι Κρητικοί [είναι] πάντοτε ψεύτες, κακά θηρία, οκνηροί αδηφάγοι».
13 Η μαρτυρία αυτή είναι αληθινή· για την οποία αιτία να τους ελέγχεις απότομα, για να υγιαίνουν στην πίστη·
14 και να μη προσέχουν σε Ιουδαϊκούς μύθους, και εντολές ανθρώπων, που αποστρέφονται την αλήθεια.
15 Στους μεν καθαρούς όλα είναι καθαρά· στους μολυσμένους, όμως, και απίστους τίποτε δεν είναι καθαρό, αλλά και ο νους τους και η συνείδηση είναι μολυσμένα.
16 Ομολογούν ότι γνωρίζουν τον Θεό, με τα έργα όμως [τον] αρνούνται, καθώς είναι βδελυκτοί και απειθείς, και σε κάθε έργο αγαθό αδόκιμοι.