17 Φεβρουαρίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Στρατιώτης Χριστού και νόμιμος αθλητής! (Μάθημα 5ο)

Περιάλης Αντώνης – Στρατιώτης Χριστού και νόμιμος αθλητής!  (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη  17/02/2021

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον B’  2:3-10 (Μάθημα 5ο)

3 Εσύ, λοιπόν, κακοπάθησε ως καλός στρατιώτης τού Ιησού Χριστού,
4 Κανένας στρατευόμενος δεν εμπλέκεται στις βιοτικές υποθέσεις, για να αρέσει σ’ αυτόν που τον στρατολόγησε.
5 Αν, μάλιστα, και αγωνίζεται κάποιος, δεν στεφανώνεται, αν δεν αγωνιστεί νόμιμα.
6 Ο γεωργός που κοπιάζει πρέπει πρώτος να μετέχει στους καρπούς.
7 Να εννοείς αυτά που λέω· και είθε ο Κύριος να σου δώσει σύνεση σε όλα·
8 να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό από το σπέρμα τού Δαβίδ, που αναστήθηκε από τους νεκρούς, σύμφωνα με το ευαγγέλιό μου·
9 για το οποίο κακοπαθώ μέχρι δεσμών, σαν κακούργος· αλλά, ο λόγος τού Θεού δεν δεσμεύεται.
10 Γι’ αυτό, τα υπομένω όλα για τους εκλεκτούς, για να απολαύσουν κι αυτοί τη σωτηρία που είναι στον Ιησού Χριστό μαζί με αιώνια δόξα.