24 Ιουνίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Συμμόρφωση με τον Αιώνιο!

Περιάλης Αντώνης – Συμμόρφωση με τον Αιώνιο!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 24/06/2018

Προς Ρωμαίους 12:1-2

1 ΣΑΣ παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία.
2 Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.