24 Φεβρουαρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Τα άνω φρονείτε!

Περιάλης Αντώνης – Τα άνω φρονείτε!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 24/02/2019

Προς Κολοσσαείς 3:1-4

1 Αν, λοιπόν, συναναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω ζητάτε, όπου είναι ο Χριστός καθισμένος στα δεξιά τού Θεού.
2 Τα άνω φρονείτε, όχι αυτά που είναι επάνω στη γη.
3 Επειδή, πεθάνατε, και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό.
4 Όταν ο Χριστός, η ζωή μας, φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί του μέσα σε δόξα.