6 Αυγούστου 2017

Περιάλης Αντώνης – Τα νήπια της Βαβυλώνας…

Περιάλης Αντώνης – Τα νήπια της Βαβυλώνας…

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 06/08/2017

Ψαλμός 137:8-9

8 Θυγατέρα τής Βαβυλώνας, που πρόκειται να ερημωθείς, μακάριος εκείνος που θα σου ανταποδώσει την ανταμοιβή των όσων έκανες σε μας!
9 Μακάριος εκείνος που θα πιάσει και θα ρίξει τα νήπιά σου επάνω στην πέτρα!