18 Μαρτίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Τάξη και σταθερότητα της πίστης μας στο Χριστό! (Μάθημα 6ο)

Περιάλης Αντώνης – Τάξη και σταθερότητα της πίστης μας στο Χριστό! (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη 18/03/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κολοσσαείς 2:1-5 (Μάθημα 6ο)

1 Επειδή, θέλω να ξέρετε ποιον μεγάλο αγώνα έχω για σας και γι’ αυτούς που είναι στη Λαοδίκεια, και για όσους δεν έχουν δει σωματικά το πρόσωπό μου·
2 για να παρηγορηθούν οι καρδιές τους, καθώς θα ενωθούν μαζί, με αγάπη, και σε κάθε πλούτο τής πληροφορίας τής σύνεσης, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού
και Πατέρα και του Χριστού·
3 στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί τής σοφίας και της γνώσης.
4 Και το λέω αυτό, για να μη σας εξαπατάει κάποιος με πιθανολογία·
5 επειδή, αν και κατά το σώμα είμαι απών, όμως με το πνεύμα είμαι μαζί σας, χαίροντας και βλέποντας την τάξη σας, και τη σταθερότητα της πίστης σας στον Χριστό.