4 Μαΐου 2014

Περιάλης Αντώνης – Τάξη στην Εκκλησία και στη ζωή μας

Περιάλης Αντώνης – Τάξη στην Εκκλησία και στη ζωή μας

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 04/05/2014

Προς Θεσσαλονικείς Α΄ – Κεφ. 5:14-15

14 Σας παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, νουθετείτε τούς ατάκτους, παρηγορείτε τούς ολιγόψυχους, στηρίζετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς όλους.
15 Προσέχετε, να μη ανταποδίδει κανείς κακό σε κάποιον αντί κακού· αλλά, ζητάτε πάντοτε το αγαθό και μεταξύ σας, και σε όλους.