13 Οκτωβρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Θα γίνει μεγάλος σεισμός;

Περιάλης Αντώνης – Θα γίνει μεγάλος σεισμός;

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 13/10/2019

Έξοδος 12:13

13 Και το αίμα θα είναι σε σας για σημείο επάνω στα σπίτια σας, στα οποία κατοικείτε· και όταν δω το αίμα, θα σας παρατρέξω, και η πληγή δεν θα είναι σε σας για να σας εξολοθρεύσει, όταν χτυπήσω τη γη τής Αιγύπτου.