23 Ιουλίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Θα κάνει την έκβαση!

Περιάλης Αντώνης – Θα κάνει την έκβαση!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 23/07/2017

Προς Κορινθίους Α’ 10:11​-16

11 Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα σ’ εκείνους, και γράφτηκαν για τη νουθεσία μας, στους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων.
12 Ώστε, εκείνος που νομίζει ότι στέκεται, ας βλέπει μη πέσει.
13 Πειρασμός δεν σας κατέλαβε, παρά μονάχα ανθρώπινος· όμως, είναι πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε περισσότερο από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορείτε να υποφέρετε.
14 Γι’ αυτό, αγαπητοί μου, φεύγετε από την ειδωλολατρεία.
15 Μιλάω σαν σε φρόνιμους· αυτό που λέω κρίνετέ το εσείς.
16 Το ποτήρι τής ευλογίας, που ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία τού αίματος του Χριστού; Ο άρτος, που κόβουμε, δεν είναι κοινωνία τού σώματος του Χριστού;