14 Φεβρουαρίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Θέλω να είστε αμέριμνοι! Μάθημα (15ο)

Περιάλης Αντώνης – Θέλω να είστε αμέριμνοι! Μάθημα (15ο)

Τετάρτη 14/2/2018

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 7:32-38  Μάθημα (15ο)

32 Θέλω, μάλιστα, να είστε αμέριμνοι· ο άγαμος μεριμνάει γι’ αυτά που είναι τού Κυρίου, πώς να αρέσει στον Κύριο·
33 ενώ αυτός που έχει έρθει σε γάμο μεριμνάει γι’ αυτά που είναι τού κόσμου, πώς να αρέσει στη γυναίκα.
34 Διαφέρει η γυναίκα και η παρθένα· η άγαμη μεριμνάει [γι’] αυτά που είναι τού Κυρίου, για να είναι αγία, και στο σώμα και στο πνεύμα· ενώ, αυτή που ήρθε σε γάμο, μεριμνάει [γι’] αυτά που [είναι] τού κόσμου, πώς να αρέσει στον άνδρα.
35 Και το λέω αυτό για το δικό σας συμφέρον· όχι για να βάλω σε σας παγίδα, αλλά για το σεμνοπρεπές, και για να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο, χωρίς περισπασμούς.
36 Αλλά, αν κάποιος νομίζει ότι ασχημονεί στη δική του παρθένα, αν παρήλθε η ακμή της, και πρέπει να γίνει έτσι, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει· ας έρχονται σε γάμο.
37 Όποιος, όμως, στέκεται στερεός στην καρδιά του, μη έχοντας ανάγκη, και έχει εξουσία για το δικό [του] θέλημα, και το αποφάσισε μέσα στην καρδιά του, να διατηρεί τη δική του παρθένα, ενεργεί καλώς.
38 Ώστε, και όποιος δίνει σε γάμο, ενεργεί καλώς· αλλά, εκείνος που δεν δίνει σε γάμο, ενεργεί καλύτερα.