15 Αυγούστου 2018

Περιάλης Αντώνης – Θριαμβευτές στο θρίαμβο του Χριστού! (Μάθημα 3ο)

Περιάλης Αντώνης – Θριαμβευτές στο θρίαμβο του Χριστού! (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη – 15/08/2018

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Β’ 1:23-24, 2:1-17 (Μάθημα 3ο)

23 Εγώ, μάλιστα, επικαλούμαι μάρτυρα στην ψυχή μου τον Θεό, ότι επειδή σας λυπόμουν δεν ήρθα ακόμα στην Κόρινθο·
24 όχι επειδή έχουμε εξουσία επάνω στην πίστη σας, αλλά είμαστε συνεργοί τής χαράς σας· για τον λόγο ότι, στέκεστε στην πίστη.


1 Και αποφάσισα μέσα μου τούτο, το να μη έρθω πάλι σε σας με λύπη.
2 Επειδή, αν εγώ σας λυπώ, και ποιος είναι εκείνος που με ευφραίνει, παρά αυτός που λυπάται από μένα;
3 Και ακριβώς τούτο σας έγραψα, ώστε, όταν έρθω, να μη έχω λύπη από εκείνους από τους οποίους έπρεπε να έχω χαρά· επειδή, έχω πεποίθηση σε όλους εσάς, ότι η χαρά μου είναι όλων σας.
4 Για τον λόγο ότι, μέσα από πολλή θλίψη και στενοχώρια καρδιάς σάς έγραψα με πολλά δάκρυα, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την αγάπη που έχω, περισσότερο σε σας.
5 Αν, όμως, κάποιος με λύπησε, δεν λύπησε εμένα, παρά μονάχα κατά μέρος, για να μη σας επιβαρύνω όλους.
6 Είναι αρκετό σ’ αυτόν αυτή η επίπληξη που γίνεται από τους περισσότερους.
7 Ώστε, το αντίθετο, πρέπει μάλλον να τον συγχωρήσετε, και να τον παρηγορήσετε, ώστε αυτόν τον άνθρωπο να μη τον καταπιεί η υπερβολική λύπη.
8 Γι’ αυτό, σας παρακαλώ βεβαιώστε σ’ αυτόν την αγάπη σας.
9 Επειδή, γι’ αυτό και έγραψα, για να γνωρίσω τη δοκιμή σας, αν είστε υπάκουοι σε όλα.
10 Σε όποιον, μάλιστα, συγχωρείτε κάτι, συγχωρώ και εγώ· επειδή, αν εγώ συγχώρησα κάτι, σε όποιον συγχώρησα, το έκανα αυτό για σας, μπροστά στον Χριστό, για να μη υπερισχύσει εναντίον μας ο σατανάς·
11 επειδή, δεν αγνοούμε τα διανοήματά του.
12 Και όταν ήρθα στην Τρωάδα για να κηρύξω το ευαγγέλιο του Χριστού, και μου ανοίχτηκε θύρα εν Κυρίω, δεν είχα άνεση στο πνεύμα μου, επειδή δεν βρήκα τον Τίτο, τον αδελφό μου·
13 αλλά, αφού τους αποχαιρέτησα, βγήκα στη Μακεδονία.
14 Όμως, χάρη στον Θεό, που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε διαμέσου τού Χριστού, και σε κάθε τόπο φανερώνει μέσα από μας την οσμή τής γνώσης του.
15 Επειδή, είμαστε ευωδία Χριστού προς τον Θεό ανάμεσα σ’ εκείνους που σώζονται και σ’ εκείνους που χάνονται·
16 σε τούτους μεν, οσμή θανάτου για θάνατο· σ’ εκείνους δε, οσμή ζωής για ζωή. Και απέναντι σ’ αυτά ποιος είναι ικανός;
17 Επειδή, εμείς, όπως οι πολλοί, δεν καπηλεύουμε τον λόγο του Θεού, αλλά ως από ειλικρίνεια, αλλά ως από τον Θεό, κατάντικρυ μπροστά στον Θεό, μιλάμε εν Χριστώ.