3 Νοεμβρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος;

Περιάλης Αντώνης – Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος;

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 03/11/2019

Προς Εβραίους 13:5-6

5 Ο τρόπος σας ας είναι αφιλάργυρος· αρκείστε στα παρόντα· επειδή, αυτός είπε: «Δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω»·
6 ώστε, εμείς, παίρνοντας θάρρος, να λέμε: «Ο Κύριος είναι βοηθός μου, και δεν θα φοβηθώ, τι θα μου κάνει ο άνθρωπος».