23 Ιανουαρίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Τι είδους αγάπη!

Περιάλης Αντώνης – Τι είδους αγάπη!

Ομιλία πριν την Κοινωνία – 23/01/2022

Περικοπή:  Ιωάννου Α’ 1:1-3

1 Εκείνο που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, εκείνο που τη θέα του κοιτάξαμε και τα χέρια μας ψηλάφησαν, για τον Λόγο τής ζωής,
2 και η ζωή φανερώθηκε, και είδαμε και δίνουμε μαρτυρία και εξαγγέλλουμε σε σας την αιώνια ζωή, που ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε μας
3 εκείνο που είδαμε και ακούσαμε, εξαγγέλλουμε και σε σας, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας· και η δική μας, μάλιστα, κοινωνία [είναι] μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό.