27 Ιανουαρίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Το χάρισμα του Θεού και η ευθύνη του ανθρώπου! (Μάθημα 2ο)

Περιάλης Αντώνης – Το χάρισμα του Θεού και η ευθύνη του ανθρώπου! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη 27/01/2021

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον B’  1:4-8 (Μάθημα 2ο)

4 επιποθώντας να σε δω, καθώς θυμάμαι τα δάκρυά σου, για να γεμίσω από χαρά·
5 ανακαλώντας στη μνήμη μου την ανυπόκριτη πίστη, που είναι μέσα σου, η οποία πρώτα κατοίκησε στη γιαγιά σου Λωίδα, και στη μητέρα σου Ευνίκη· είμαι δε πεπεισμένος ότι και μέσα σε σένα.
6 Για την οποία αιτία σού υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού, που είναι μέσα σου με επίθεση των χεριών μου.
7 Επειδή, ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δύναμης και αγάπης και σωφρονισμού.
8 Μη ντραπείς, λοιπόν, για τη μαρτυρία τού Κυρίου μας ούτε για μένα τον φυλακισμένο για χάρη του· αλλά, συγκακοπάθησε μαζί με το ευαγγέλιο, με τη δύναμη του Θεού·