19 Μαΐου 2019

Περιάλης Αντώνης – Το κέρδος της θυσίας Του!

Περιάλης Αντώνης – Το κέρδος της θυσίας Του!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 19/05/2019

Προς Κορινθίους Α’ 11:25-26

25 Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησε, λέγοντας: Τούτο το ποτήρι είναι η καινή διαθήκη, με βάση το αίμα μου· τούτο να κάνετε, όσες φορές πίνετε, στη δική μου ανάμνηση.
26 Επειδή, όσες φορές αν τρώτε το άρτον τούτον, και πίνετε το ποτήρι τούτο, τον θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλετε, μέχρι την έλευσή του.