8 Ιανουαρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς! (Μάθημα 10ο)

Περιάλης Αντώνης – Το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς! (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη 08/01/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Φιλιππησίους 3:17-21 (Μάθημα 10ο)

17 Αδελφοί, γίνεστε συμμιμητές μου, και παρατηρείτε όσους απ’ αυτούς περπατούν έτσι, όπως έχετε εμάς ως υπόδειγμα.
18 Επειδή, πολλοί περπατούν, για τους οποίους πολλές φορές σάς έλεγα, τώρα και κλαίγοντας σας λέω, ότι είναι οι εχθροί τού σταυρού τού Χριστού·
19 το τέλος των οποίων είναι η απώλεια, των οποίων ο Θεός είναι η κοιλιά, και η δόξα τους μέσα στη ντροπή τους, οι οποίοι φρονούν τα επίγεια.
20 Επειδή, το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς, απ’ όπου και προσμένουμε Σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό·
21 ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα τής ταπείνωσής μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα τής δόξας του, σύμφωνα με την ενέργεια με την οποία μπορεί και να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του.