17 Μαρτίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Το ποτήρι της ευλογίας!

Περιάλης Αντώνης – Το ποτήρι της ευλογίας!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 17/03/2019

Προς Κορινθίους Α’ 10:16​-17

16 Το ποτήρι τής ευλογίας, που ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία τού αίματος του Χριστού; Ο άρτος, που κόβουμε, δεν είναι κοινωνία τού σώματος του Χριστού;
17 Επειδή, ένας άρτος, ένα σώμα είμαστε οι πολλοί· δεδομένου ότι, όλοι από τον έναν άρτο μετέχουμε.