24 Ιανουαρίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος! Μάθημα (12ο)

Περιάλης Αντώνης – Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος! Μάθημα (12ο)

Τετάρτη 24/1/2018

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κορινθίους Α’ 6:12-20  Μάθημα (12ο)

12 Όλα είναι στην εξουσία μου, όμως όλα δεν συμφέρουν· όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ από τίποτε.
13 Τα φαγητά [είναι] για την κοιλιά, και η κοιλιά για τα φαγητά· όμως, ο Θεός κι αυτή κι αυτά θα τα καταργήσει· το σώμα, πάντως, δεν [είναι] για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο, και ο Κύριος για το σώμα·
14 ο δε Θεός και τον Κύριο ανέστησε, κι εμάς θα αναστήσει με τη δύναμή του.
15 Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη τού Χριστού; Να πάρω, λοιπόν, τα μέλη τού Χριστού, και να [τα] κάνω μέλη πόρνης; Μη γένοιτο!
16 Ή, δεν ξέρετε ότι εκείνος που προσκολλάται με την πόρνη, είναι ένα σώμα; Επειδή, λέει: «Θα είναι οι δύο σε μία σάρκα».
17 Όποιος, όμως, προσκολλάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα.
18 Φεύγετε την πορνεία· κάθε αμάρτημα που θα έκανε ο άνθρωπος, είναι έξω από το σώμα· εκείνος, όμως, που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο [του το] σώμα.
19 Ή, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός τού Αγίου Πνεύματος, που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό, και δεν είστε [κύριοι] του εαυτού σας;
20 Επειδή, αγοραστήκατε με τιμή· δοξάστε, λοιπόν, τον Θεό με το σώμα σας, και με το πνεύμα σας, τα οποία είναι τού Θεού.