23 Μαρτίου 2014

Περιάλης Αντώνης – Το βάπτισμα στο νερό

Περιάλης Αντώνης – Το βάπτισμα στο νερό

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 23/03/2014

Κατά Ματθαίον 28:18-20

18 Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε, τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη.
19 Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
20 διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας· και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Αμήν.