15 Δεκεμβρίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Βεβαιότητα για την αιώνια ζωή!

Περιάλης Αντώνης – Βεβαιότητα για την αιώνια ζωή!

Τετάρτη 14/12/2022

13 Αυτά [τα] έγραψα σε σας που πιστεύετε στο όνομα του Υιού τού Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε αιώνια ζωή, και για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού τού Θεού.
14 Κι αυτή είναι η παρρησία που έχουμε προς αυτόν, ότι: Αν ζητάμε κάτι σύμφωνα με το θέλημά του, μας εισακούει.
15 Και αν γνωρίζουμε ότι μας εισακούει, ό,τι αν ζητήσουμε, γνωρίζουμε ότι παίρνουμε τα αιτήματα που ζητήσαμε απ’ αυτόν.
16 Αν κάποιος δει τον αδελφό του να αμαρτάνει [με] αμαρτία όχι θανάσιμη, θα ζητήσει· και [ο Θεός] θα του δώσει ζωή, σ’ εκείνους που αμαρτάνουν όχι θανάσιμα. Υπάρχει μία θανάσιμη αμαρτία· δεν λέω να παρακαλέσει για εκείνη.
17 Κάθε αδικία είναι αμαρτία· και είναι αμαρτία όχι θανάσιμη.
18 Γνωρίζουμε ότι καθένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό δεν αμαρτάνει· αλλ’ αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό διαφυλάττει τον εαυτό του, και ο πονηρός δεν τον αγγίζει.
19 Γνωρίζουμε ότι είμαστε από τον Θεό· και ολόκληρος ο κόσμος είναι στην κυριαρχία τού πονηρού.
20 Ξέρουμε, όμως, ότι ο Υιός τού Θεού ήρθε, και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό· και είμαστε σε ενότητα με τον αληθινό, με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό· αυτός είναι ο αληθινός Θεός, και η αιώνια ζωή.
21 Παιδάκια, φυλάξτε τον εαυτό σας από τα είδωλα. Αμήν.