13 Σεπτεμβρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Υποταγή…με πραότητα!

Περιάλης Αντώνης – Υποταγή…με πραότητα!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 13/09/2020

Προς Τίτον 3:1-2

1 Υπενθύμιζε σ’ αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο,
2 να μη βλασφημούν κανέναν, να είναι άμαχοι, συμβιβαστικοί, να δείχνουν κάθε πραότητα σε όλους τούς ανθρώπους.