10 Φεβρουαρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Υποτασσόμενοι εις αλλήλους!

Περιάλης Αντώνης – Υποτασσόμενοι εις αλλήλους!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 10/02/2019

Πέτρου Α’ 5:5

5 Παρόμοια, οι νεότεροι, υποταχθείτε στους πρεσβύτερους· όλοι, μάλιστα, καθώς θα υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον, ντυθείτε την ταπεινοφροσύνη· επειδή, «ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς, όμως, δίνει χάρη».