27 Απριλίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Ζωσμένοι στο μυαλό μας! (Μάθημα 3ο)

Περιάλης Αντώνης –  Ζωσμένοι στο μυαλό μας! (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη – 27/04/2022

Σειρά Μαθημάτων: Πέτρου Α’ 1:13-17

13 Γι’ αυτό, αφού ανασηκώσετε τις οσφύες τής διάνοιάς σας, εγκρατεύεστε, και έχετε τέλεια ελπίδα στη χάρη που έρχεται σε σας, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός·
14 ως παιδιά υπακοής, χωρίς να συμμορφώνεστε με τις προηγούμενες επιθυμίες, [που είχατε] εν αγνοία σας·
15 αλλά, καθώς εκείνος που σας κάλεσε είναι άγιος, έτσι κι εσείς να γίνετε άγιοι σε κάθε διαγωγή·
16 επειδή, είναι γραμμένο: «Άγιοι να είστε, επειδή εγώ είμαι άγιος».
17 Και αν επικαλείστε Πατέρα, αυτόν που κρίνει χωρίς προσωποληψία, σύμφωνα με το έργο τού καθενός, να διάγετε με φόβο τον καιρό τής παροικίας σας·