3 Μαρτίου 2019

Περιστεράκης Γιώργος – Ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 03/03/2019

Κατά Ιωάννην 9:24-25

24 Φώναξαν, λοιπόν, για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός, και του είπαν: Δόξασε τον Θεό· εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός.
25 Εκείνος, λοιπόν, αποκρίθηκε και είπε: Αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω· ένα ξέρω, ότι ήμουν τυφλός, και τώρα βλέπω.