18 Φεβρουαρίου 2022

Περιστεράκης Γιώργος – Κοιτάμε στο πρόσωπο κι όχι στις καταστάσεις!

Παρασκευή – 18/02/2022

Περικοπή: Κατά Ιωάννην  21:14-22

14 Αυτή ήταν κιόλας η τρίτη φορά κατά την οποία ο Ιησούς φανερώθηκε στους μαθητές του, αφότου αναστήθηκε από τους νεκρούς.
15 Αφού, λοιπόν, γευμάτισαν, ο Ιησούς λέει στον Σίμωνα Πέτρο: Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο τούτων;Του λέει: Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ.Του λέει: Βόσκε τα αρνιά μου.
16 Του λέει ξανά για δεύτερη φορά: Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς;Του λέει: Ναι, Κύριε· εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ.Του λέει: Ποίμαινε τα πρόβατά μου.
17 Λέει σ’ αυτόν την τρίτη φορά: Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς;Ο Πέτρος λυπήθηκε που του είπε την τρίτη φορά: Με αγαπάς; Και είπε σ’ αυτόν: Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα· εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ.Του λέει ο Ιησούς: Βόσκε τα πρόβατά μου.
18 Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, όταν ήσουν νεότερος, έζωνες τον εαυτό σου, και περπατούσες όπου ήθελες· αφού γεράσεις, όμως, θα απλώσεις τα χέρια σου, και άλλος θα σε ζώσει, και θα σε φέρει όπου δεν θέλεις.
19 Και τούτο [το] είπε, δείχνοντας με ποιον θάνατο πρόκειται να δοξάσει τον Θεό. Και αφού [το] είπε αυτό, του λέει: Ακολούθα με.
20 Και ο Πέτρος, καθώς στράφηκε προς τα πίσω, βλέπει να ακολουθεί ο μαθητής, τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς, που κατά το δείπνο είχε γείρει επάνω στο στήθος του, και είχε πει: Κύριε, ποιος είναι αυτός που σε παραδίνει;
21 Βλέποντας ο Πέτρος τούτον, λέει στον Ιησού: Κύριε, και αυτός τι;
22 Ο Ιησούς λέει σ’ αυτόν: Αν θέλω αυτόν να μένει μέχρις ότου έρθω, τι ως προς εσένα; Εσύ, ακολούθα με.