13 Οκτωβρίου 2021

Ποζιός Λουκάς – Κοσκίνισμα!

Ποζιός Λουκάς – Κοσκίνισμα!

Τετάρτη – 13/10/2021

Περικοπή: Κατά Λουκάν 22:31-32

31 Και ο Κύριος είπε: Σίμωνα, Σίμωνα, δες, ο σατανάς σάς ζήτησε, για να σας κοσκινίσει σαν το σιτάρι.
32 Πλην, εγώ δεήθηκα για σένα για να μη εκλείψει η πίστη σου· κι εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου.