13 Μαΐου 2022

Ποζιός Λουκάς – Ο Λόγος που θα βγει από το στόμα σου!

Ποζιός Λουκάς – Ο Λόγος που θα βγει από το στόμα σου!

Παρασκευή – 13/05/2022

Περικοπή: Προς Ρωμαίους 10:1-13

1 Αδελφοί, η επιθυμία τής καρδιάς μου, και η δέησή μου προς τον Θεό υπέρ του Ισραήλ, είναι για τη σωτηρία τους.
2 Βέβαια, δίνω μαρτυρία γι’ αυτούς, ότι έχουν ζήλο Θεού, όχι όμως με επίγνωση.
3 Επειδή, μη γνωρίζοντας τη δικαιοσύνη τού Θεού, και ζητώντας να συστήσουν τη δική τους δικαιοσύνη, δεν υποτάχθηκαν στη δικαιοσύνη τού Θεού.
4 Αφού, το τέλος τού νόμου [είναι] ο Χριστός προς δικαιοσύνη σε κάθε έναν που πιστεύει.
5 Δεδομένου ότι, ο Μωυσής γράφει για τη δικαιοσύνη, αυτήν που προέρχεται από τον νόμο, [λέγοντας] ότι: «Ο άνθρωπος που κάνει αυτά, θα ζήσει διαμέσου αυτών».
6 Η δικαιοσύνη, όμως, με βάση την πίστη, λέει ως εξής: «Μη πεις στην καρδιά σου: Ποιος θα ανέβει στον ουρανό;». Δηλαδή, για να κατεβάσεις τον Χριστό·
7 ή: Ποιος θα κατέβει στην άβυσσο; Δηλαδή, για να ανεβάσεις τον Χριστό από τους νεκρούς.
8 Αλλά, τι λέει; «Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου, και στην καρδιά σου»· δηλαδή, ο λόγος τής πίστης που κηρύττομε·
9 ότι, αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο, τον Ιησού, και μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς·
10 επειδή, με την καρδιά πιστεύει κάποιος προς δικαιοσύνη, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία·
11 δεδομένου ότι, η γραφή λέει: «Καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί».
12 Μια που, δεν υπάρχει διαφορά, και του Ιουδαίου και του Έλληνα· για τον λόγο ότι, ο ίδιος Κύριος [είναι] για όλους, πλούσιος προς όλους εκείνους που τον επικαλούνται.
13 Επειδή, «καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί».