Περιάλης Αντώνης – Σύγχρονοι Τελώνες και Φαρισαίοι, εμείς!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Σύγχρονοι Τελώνες και Φαρισαίοι, εμείς!

Κατά Λουκά 18:9-14 9 Είπε δε και σε μερικούς, που είχαν το θάρρος στον εαυτό τους ότι είναι δίκαιοι, και καταφρονούσαν τούς υπόλοιπους, τούτη την παραβολή: 10 Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό για να προσευχηθούν· ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. 11 Ο Φαρισαίος, καθώς στάθηκε, προσευχόταν από μέσα του τα εξής: Σε...

Ποζιός Λουκάς – Αντιμετωπίζοντας τους γίγαντες
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Αντιμετωπίζοντας τους γίγαντες

Αριθμοί 14:1-10 1 ΚΑΙ ολόκληρη η συναγωγή, υψώνοντας τη φωνή της, ξέσπασε σε κραυγές, και ο λαός έκλαψε εκείνη τη νύχτα. 2 Και όλοι οι γιοι Ισραήλ γόγγυζαν ενάντια στον Μωυσή και στον Ααρών, και ολόκληρη η συναγωγή τούς είπε: Είθε να πεθαίναμε στη γη τής Αιγύπτου! Ή, ακόμα, είθε να πεθαίναμε σ’ αυτή την...

Περιάλης Αντώνης – Χρίσμα, αφιέρωση, αγιασμός!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Χρίσμα, αφιέρωση, αγιασμός!

Έξοδος 29:1-21 1 ΚΑΙ τούτο είναι το πράγμα, που θα κάνεις σ’ αυτούς, για να τους αγιάσεις, ώστε να ιερατεύουν σε μένα. Πάρε ένα μοσχάρι βοδιού, και δύο άμωμα κριάρια, 2 και άζυμο ψωμί, και άζυμες πίτες, ζυμωμένες με λάδι, και άζυμα λάγανα, χρισμένα με λάδι· από σιμιγδάλι σιταριού θα τα κάνεις. 3 Και θα...

Περιάλης Αντώνης – Η αποτυχία των επιτυχημένων και η Χάρη!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η αποτυχία των επιτυχημένων και η Χάρη!

Ψαλμός 51:1-19 1 Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός τού Δαβίδ, όταν ο προφήτης Νάθαν ήρθε σ’ αυτόν, αφού είχε μπει μέσα στη Βηθσαβεέ. ΕΛΕΗΣΕ με, ω Θεέ, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος· σύμφωνα με το πλήθος των οικτιρμών σου, εξάλειψε τα ανομήματά μου. 2 Πλύνε με περισσότερο και περισσότερο από την ανομία μου, και από την...

Περιάλης Αντώνης – Νέα από το ταξίδι μου
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Νέα από το ταξίδι μου

Ψαλμός 27 1 Ψαλμός τού Δαβίδ. Ο ΚΥΡΙΟΣ είναι φως μου και σωτηρία μου· ποιον θα φοβηθώ; Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου· από ποιον θα δειλιάσω; 2 Όταν οι πονηρευόμενοι πλησίασαν σε μένα για να καταφάνε τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. 3 Και αν στράτευμα...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Πρέπει να πειθαρχώμεν εις τον Θεόν
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Πρέπει να πειθαρχώμεν εις τον Θεόν

Πράξεις 5:17-42 17 Κι αφού σηκώθηκε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, οι οποίοι ήσαν η αίρεση των Σαδδουκαίων, γέμισαν από ζηλοτυπία· 18 και έβαλαν τα χέρια τους επάνω στους αποστόλους, και τους έβαλαν σε δημόσια φυλακή. 19 Όμως, άγγελος του Κυρίου κατά τη νύχτα άνοιξε τις θύρες τής φυλακής, και αφού τους...

Περιάλης Αντώνης – Γίνε πιστός υπηρέτης Του!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Γίνε πιστός υπηρέτης Του!

Κατά Λουκάν 3:1-20 1 ΚΑΙ κατά τον 15ο χρόνο τής ηγεμονίας τού Καίσαρα Τιβέριου, όταν ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε στην Ιουδαία, και στη Γαλιλαία τετράρχης ήταν ο Ηρώδης, ενώ ο αδελφός του ο Φίλιππος ήταν τετράρχης τής Ιτουραίας και της χώρας τής Τραχωνίτιδας, και ο Λυσανίας ήταν τετράρχης τής Αβιληνής, 2 με αρχιερείς τον Άννα...