Σωφρονίου Νίκος – Συνάντηση με τον Ιησού την αυγή!
Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Συνάντηση με τον Ιησού την αυγή!

Παρασκευή 03/03/2023 1 ΥΣΤΕΡΑ απ’ αυτά, ο Ιησούς φανέρωσε ξανά τον εαυτό του στους μαθητές του κοντά στη θάλασσα της Τιβεριάδας· φανέρωσε δε [τον εαυτό του] ως εξής. 2 Ήσαν μαζί ο Σίμωνας Πέτρος και ο Θωμάς, που λέγεται Δίδυμος, και ο Ναθαναήλ, αυτός από την Κανά τής Γαλιλαίας, και οι γιοι τού Ζεβεδαίου, και...

Περιάλης Αντώνης – Επειδή σέβονταν το Θεό…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Επειδή σέβονταν το Θεό…

Τετάρτη 01/03/2023 15 Και ο βασιλιάς των Αιγυπτίων μίλησε στις μαμές των Εβραίων, (από τις οποίες η μία ονομαζόταν Σεπφώρα, και η άλλη Φουά), 16 και είπε: Όταν μαιεύετε τις Εβραίες, και τις δείτε επάνω στη γέννα, αν μεν είναι αρσενικό, να το θανατώνετε· αν, όμως, είναι θηλυκό, τότε ας ζήσει. 17 Και οι μαμές...

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς λέει: Η γενιά αυτή είναι πονηρή…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς λέει: Η γενιά αυτή είναι πονηρή…

Κυριακή 26/02/2023 29 Και ενώ τα πλήθη συγκεντρώνονταν, άρχισε να λέει: Αυτή η γενεά είναι πονηρή· σημείο ζητάει· και σημείο δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο τού προφήτη Ιωνά. 30 Επειδή, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινευίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός τού ανθρώπου σ’ αυτή τη γενεά. 31 Η βασίλισσα...

Μανουράς Μενέλαος – Διδασκαλία τελειοποίησης!
Sermons

Μανουράς Μενέλαος – Διδασκαλία τελειοποίησης!

Παρασκευή 24/02/2023 31 Και καθώς θέλετε οι άνθρωποι να κάνουν σε σας, κι εσείς να κάνετε τα ίδια σ’ αυτούς. 32 Και αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, ποια χάρη οφείλεται σε σας; Επειδή, και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. 33 Και αν αγαθοποιείτε εκείνους που σας αγαθοποιούν, ποια χάρη οφείλεται σε σας;...

Περιάλης Αντώνης – Όταν τα γεγονότα σκληραίνουν, ο Θεός είναι παρών!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όταν τα γεγονότα σκληραίνουν, ο Θεός είναι παρών!

Τετάρτη 22/02/2023 1 ΚΑΙ αυτά είναι τα ονόματα των γιων Ισραήλ, εκείνων που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιακώβ· μπήκαν μέσα, κάθε ένας μαζί με την οικογένειά του: 2 Ο Ρουβήν, ο Συμεών, ο Λευί, και ο Ιούδας, 3 ο Ισσάχαρ, ο Ζαβουλών, και ο Βενιαμίν, 4 ο Δαν και ο Νεφθαλί, ο...

Περιάλης Αντώνης – Αυτό είναι δάκτυλο Θεού!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αυτό είναι δάκτυλο Θεού!

Κυριακή 19/02/2023 14 ΚΑΙ έβγαζε ένα δαιμόνιο, κι αυτό ήταν κουφό· και αφού το δαιμόνιο βγήκε, μίλησε ο κουφός· και τα πλήθη θαύμασαν. 15 Μερικοί απ’ αυτούς, όμως, είπαν: Διαμέσου τού Βεελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια. 16 Και άλλοι, πειράζοντας, ζητούσαν απ’ αυτόν ένα σημείο από τον ουρανό. 17 Αυτός, όμως, επειδή...

Κοντόπουλος Δημήτρης – Μακάριος ο άνθρωπος…
Sermons

Κοντόπουλος Δημήτρης – Μακάριος ο άνθρωπος…

Παρασκευή 18/02/2023 1 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν· 2 αλλ’ εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα. 3 Και θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρύακας των...

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη…(3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη…(3ο)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟ Τετάρτη 15/02/2023 38 Ακούσατε ότι ειπώθηκε: «Μάτι αντί για μάτι, και δόντι αντί για δόντι». 39 Εγώ, όμως, σας λέω, μη αντισταθείτε στον πονηρό· αλλά, όποιος σε ραπίσει στο δεξί σου σαγόνι, στρέψε σ’ αυτόν και το άλλο· 40 και σ’ αυτόν που θέλει να κριθεί μαζί σου, και να πάρει το επανωφόρι...

Περιάλης Αντώνης – Προσοχή, ήρθαμε να υπηρετήσουμε!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Προσοχή, ήρθαμε να υπηρετήσουμε!

Κυριακή 12/02/2023 17 Και καθώς ο Ιησούς ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα, πήρε τούς δώδεκα μαθητές ιδιαιτέρως στον δρόμο, και τους είπε: 18 Δέστε, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, και ο Υιός τού ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και τους γραμματείς, και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο· 19 και θα τον παραδώσουν στα έθνη για να τον εμπαίξουν και...