Περιάλης Αντώνης – Συνάθροιση με λειτουργία χαρισμάτων
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συνάθροιση με λειτουργία χαρισμάτων

Α’ Κορινθίους 14:23-33 23 Αν, λοιπόν, ολόκληρη η εκκλησία συναθροιστεί στον ίδιο τόπο, και όλοι μιλάνε με γλώσσες, και μπουν μέσα ιδιώτες ή άπιστοι, δεν θα πουν ότι είστε παράφρονες; 24 Αλλά, αν όλοι προφητεύουν, και μπει μέσα κάποιος άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται από όλους, ανακρίνεται από όλους· 25 και έτσι, τα κρυφά τής καρδιάς...

Περιάλης Αντώνης – Ποιοτική μεταμόρφωση καρδιάς!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιοτική μεταμόρφωση καρδιάς!

Κατα Λουκάν 6:37-45 37 Και μη κρίνετε, και δεν θα κριθείτε· και μη καταδικάζετε, και δεν θα καταδικαστείτε· συγχωρείτε, και θα συγχωρηθείτε. 38 Δίνετε, και θα σας δοθεί· καλό μέτρο, πιεσμένο, και συγκαθισμένο και υπερξεχειλιζόμενο θα δώσουν στον κόρφο σας· επειδή, με το ίδιο μέτρο με το οποίο μετράτε, θα αντιμετρηθεί σε σας. 39 Είπε,...

Σωφρονίου Νίκος – Έλα στον Χριστό… Είσαι μέσα στα σχέδια Του
Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Έλα στον Χριστό… Είσαι μέσα στα σχέδια Του

Ρουθ 1:1-22 1 ΚΑΙ στις ημέρες κατά τις οποίες έκριναν οι κριτές, έγινε πείνα στη γη. Και ένας άνθρωπος από τη Βηθλεέμ-Ιούδα πήγε να παροικήσει στη γη τού Μωάβ, αυτός, η γυναίκα του, και οι δύο γιοι του. 2 Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναίκας του ήταν Ναομί, και...

Περιάλης Αντώνης – Από τον ουρανό, μάννα και κρέας!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από τον ουρανό, μάννα και κρέας!

Έξοδος 16:1-18 1 ΚΑΙ σηκώθηκαν από την Αιλείμ· και ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ ήρθε στην έρημο Σιν, που είναι ανάμεσα στην Αιλείμ και το Σινά, τη 15η ημέρα τού δεύτερου μήνα, αφού βγήκαν από τη γη τής Αιγύπτου. 2 Και ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ γόγγυζε ενάντια στον Μωυσή και ενάντια στον...

Περιάλης Αντώνης – Μιλώντας για τη βάφτιση…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μιλώντας για τη βάφτιση…

Κατά Ματθαίον 3:13-17 13 Τότε, ο Ιησούς έρχεται από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί απ’ αυτόν. 14 Και ο Ιωάννης τον εμπόδιζε, λέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, κι εσύ έρχεσαι σε μένα; 15 Απαντώντας, όμως, ο Ιησούς τού είπε: Άφησε, τώρα· επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας,...

Περιάλης Αντώνης – Δεν ήρθε ακόμη ο καιρός;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δεν ήρθε ακόμη ο καιρός;

Αγγαίος 1:1-15 1 ΚΑΤΑ τον δεύτερο χρόνο τού βασιλιά Δαρείου, στον έκτο μήνα, την πρώτη ημέρα τού μήνα, έγινε λόγος τού Κυρίου διαμέσου τού προφήτη Αγγαίου προς τον Ζοροβάβελ, τον γιο τού Σαλαθιήλ, τον διοικητή τού Ιούδα, και προς τον Ιησού, τον γιο τού Ιωσεδέκ, τον μεγάλο ιερέα, λέγοντας: 2 Έτσι λέει ο Κύριος των...

Τσιμαχίδης Νίκος & Δασκαλάκης Νίκος – Μηνύματα από τον Λόγο του Θεού
Sermons

Τσιμαχίδης Νίκος & Δασκαλάκης Νίκος – Μηνύματα από τον Λόγο του Θεού

Προς Ρωμαίους 5:1-5 1 Αφού, λοιπόν, ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 2 διαμέσου τού οποίου λάβαμε και την είσοδο με την πίστη σε τούτη τη χάρη, στην οποία στεκόμαστε· και καυχώμαστε στην ελπίδα τής δόξας τού Θεού. 3 Και όχι μονάχα τούτο, αλλά και...

Περιάλης Αντώνης -Πικρά νερά, διδασκαλία, ευρυχωρία!
Sermons

Περιάλης Αντώνης -Πικρά νερά, διδασκαλία, ευρυχωρία!

Έξοδος 15:22-27 22 ΤΟΤΕ, ο Μωυσής σήκωσε τους Ισραηλίτες από την Ερυθρά Θάλασσα, και βγήκαν στην έρημο Σουρ· και περπατούσαν τρεις ημέρες στην έρημο, και δεν έβρισκαν νερό. 23 Και από εκεί ήρθαν στη Μερρά· δεν μπορούσαν, όμως, να πιουν από τα νερά τής Μερράς, επειδή ήσαν πικρά· γι’ αυτό και ονομάστηκε Μερρά. 24 Και...

Περιάλης Αντώνης – Προσκολλημένοι στον Ιησού…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Προσκολλημένοι στον Ιησού…

Προς Εβραίους 12:1-2 1 Κι εμείς, λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας· 2 αποβλέποντας στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή τής πίστης, ο οποίος, εξαιτίας τής χαράς που ήταν...

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός που δεν μπορεί να σου κρυφτεί!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός που δεν μπορεί να σου κρυφτεί!

Κατά Μάρκον 7:24-30 & 8:1-9 Κεφάλαιο 7 24 Και αφού σηκώθηκε από εκεί, πήγε στα όρια της Τύρου και της Σιδώνας· και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν ήθελε να το μάθει αυτό κανένας· δεν μπόρεσε, όμως, να κρυφτεί. 25 Επειδή, μια γυναίκα, της οποίας το κοριτσάκι είχε ακάθαρτο πνεύμα, ακούγοντας γι’ αυτόν, ήρθε και έπεσε...