Περιάλης Αντώνης – Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού;

Κυριακή – 26/06/2022 Περικοπή: Κατά Λουκάν  17:20-37 20 Και όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους, πότε έρχεται η βασιλεία τού Θεού, τους απάντησε, και είπε: Δεν έρχεται η βασιλεία τού Θεού έτσι, ώστε να παρατηρείται· 21 ούτε θα πουν: Να! εδώ είναι, ή: Να! εκεί· επειδή, προσέξτε, η βασιλεία τού Θεού είναι ανάμεσά σας. 22 Και...

Περιάλης Αντώνης – Παραξενεύονται… (Μάθημα 11ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Παραξενεύονται… (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη – 22/06/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 4:1-10 1 Επειδή, λοιπόν, ο Χριστός έπαθε κατά σάρκα για χάρη μας, οπλιστείτε κι εσείς το ίδιο φρόνημα· δεδομένου ότι, αυτός που έπαθε κατά σάρκα, έπαυσε από την αμαρτία· 2 για να ζήσετε τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στη σάρκα, όχι πλέον στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο...

Περιάλης Αντώνης – Να είσαι θαρραλέος και δυνατός !
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Να είσαι θαρραλέος και δυνατός !

Κυριακή – 19/06/2022 Περικοπή: Ιησούς του Ναυή  1:1-11 1 Και μετά τον θάνατο του Μωυσή, του δούλου τού Κυρίου, ο Κύριος είπε στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, τον υπηρέτη τού Μωυσή, λέγοντας: 2 Ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, πέθανε· τώρα, λοιπόν, αφού σηκωθείς, διάβα αυτόν τον Ιορδάνη, εσύ και ολόκληρος αυτός ο λαός, προς...

Sermons

Δασκαλάκης Νίκος – Ταραχή εν μέσω υποσχέσεων

Παρασκευή – 17/06/2022 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 16:13-21 13 Και όταν ο Ιησούς ήρθε στα μέρη τής Καισάρειας του Φιλίππου, ρωτούσε τους μαθητές του, λέγοντας: Για ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός τού ανθρώπου; 14 Και εκείνοι είπαν: Άλλοι μεν για τον Βαπτιστή Ιωάννη· άλλοι δε για τον Ηλία, και άλλοι για...

Περιάλης Αντώνης – Στα δεξιά του Θεού! (Μάθημα 10ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Στα δεξιά του Θεού! (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη – 15/06/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 3:17-22 17 Καλύτερα, δηλαδή, να πάσχετε αγαθοποιώντας, αν έτσι είναι το θέλημα του Θεού, παρά κακοποιώντας. 18 Επειδή, και ο Χριστός έπαθε μια φορά για πάντα για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό, ο οποίος, ενώ μεν θανατώθηκε κατά...

Περιάλης Αντώνης – Γιορτάζουμε Πεντηκοστή!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Γιορτάζουμε Πεντηκοστή!

Κυριακή – 12/06/2022 Περικοπή: Ιωήλ  2:18-32 18 Και ο Κύριος θα ζηλοτυπήσει για τη γη του, και θα λυπηθεί τον λαό του. 19 Ναι, ο Κύριος θα απαντήσει, και θα πει στον λαό του: Δέστε, εγώ θα στείλω σε σας το σιτάρι, και το κρασί, και το λάδι, και θα γεμίσετε απ’ αυτά·και δεν θα...

Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Πως αντιδράς όταν σου μιλάει ο Κύριος;

Παρασκευή – 10/06/2022 Περικοπή: Κατά Λουκάν 4:16-32 16 Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί· και, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά την ημέρα τού σαββάτου, και σηκώθηκε να διαβάσει. 17 Και του δόθηκε το βιβλίο τού προφήτη Ησαϊα· και ανοίγοντας το βιβλίο βρήκε το μέρος, όπου ήταν γραμμένο: 18 «Πνεύμα Κυρίου [είναι]...

Περιάλης Αντώνης – Όποιος αγαπάει τη ζωή… (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όποιος αγαπάει τη ζωή… (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη – 08/06/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 3:8-16 8 ΚΑΙ, τέλος, γίνεστε όλοι ομόφρονες, με συμπάθεια, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες· 9 μη αποδίδοντας κακό αντί για κακού ή λοιδορία αντί λοιδορίας· αλλά, το αντίθετο, [αποδίδοντας] ευλογίες· μια που ξέρετε ότι σε τούτο προσκληθήκατε, για να κληρονομήσετε ευλογία· 10 «επειδή, όποιος θέλει να αγαπάει τη ζωή,...

Περιάλης Αντώνης – Δοξαστικό άσμα και συμπόσιο σωτηρίας !
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δοξαστικό άσμα και συμπόσιο σωτηρίας !

Κυριακή – 05/06/2022 Περικοπή: Ησαΐας  25:1-9 1 Κύριε, εσύ [είσαι] ο Θεός μου· θα σε υψώνω, θα υμνώ το όνομά σου· επειδή, έκανες θαυμαστά πράγματα· οι βουλές [σου] απ’ την αρχή [είναι] πίστη και αλήθεια. 2 Επειδή, εσύ μια πόλη [την] έκανες έναν σωρό, μια οχυρωμένη πόλη, ένα ερείπιο τα οχυρώματα των αλλογενών, ώστε να...