Περιάλης Αντώνης –  Περιζωσάμενοι, ενδυσάμενοι, υποδησάμενοι ! (Μάθημα 16ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Περιζωσάμενοι, ενδυσάμενοι, υποδησάμενοι ! (Μάθημα 16ο)

Τετάρτη – 08/05/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 6:10-24 (Μάθημα 16ο) 10 Tέλος, αδελφοί μου, να ενδυναμώνεστε στον Kύριο, και στην κυριαρχική εξουσία τής δύναμής του· 11 ντυθείτε την πανοπλία τού Θεού, για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδείες τού διαβόλου· 12 επειδή, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά...

Περιάλης Αντώνης –  Μία νέα πραγματικότητα: πατέρες – τέκνα, κύριοι – δούλοι. (Μάθημα 15ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μία νέα πραγματικότητα: πατέρες – τέκνα, κύριοι – δούλοι. (Μάθημα 15ο)

Τετάρτη – 01/05/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 6:1-9 (Μάθημα 15ο) 1 Tα παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας εν Kυρίω· επειδή, αυτό είναι δίκαιο. 2 «Tίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα», αυτή είναι η πρώτη εντολή με υπόσχεση· 3 «για να γίνει σε σένα καλό, και να είσαι μακροχρόνιος επάνω στη γη». 4 Kαι...

Περιάλης Αντώνης –  Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του…! (Μάθημα 14ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του…! (Μάθημα 14ο)

Τετάρτη – 10/04/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 5:22-33 (Μάθημα 14ο) 22 Oι γυναίκες, να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως στον Kύριο· 23επειδή,ο άνδρας είναι η κεφαλή τής γυναίκας, όπως και ο Xριστός είναι η κεφαλή τής εκκλησίας, και αυτός είναι ο σωτήρας τού σώματος. 24 Aλλά, καθώς η εκκλησία υποτάσσεται στον Xριστό, έτσι και οι...

Περιάλης Αντώνης –  Να γεμίζουμε με το Άγιο Πνεύμα! (Μάθημα 13ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Να γεμίζουμε με το Άγιο Πνεύμα! (Μάθημα 13ο)

Τετάρτη – 03/04/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 5:11-21 (Μάθημα 13ο) 11 και να μη συγκοινωνείτε στα άκαρπα έργα τού σκότους, μάλλον δε και να ελέγχετε. 12 Eπειδή, εκείνα που γίνονται απ’ αυτούς κρυφά, είναι αισχρό και να τα λέει κανείς· 13 όλα, όμως, καθώς ελέγχονται από το φως, γίνονται φανερά· επειδή, κάθε τι που φανερώνεται...

Περιάλης Αντώνης –  Μιμηθείτε λοιπόν τον Θεό! (Μάθημα 12ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μιμηθείτε λοιπόν τον Θεό! (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη – 27/03/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 5:1-10 (Μάθημα 12ο) 1 Nα γίνεστε, λοιπόν, μιμητές τού Θεού, ως παιδιά αγαπητά· 2 και να περπατάτε με αγάπη, όπως και ο Xριστός αγάπησε εμάς, και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μας προσφορά και θυσία στον Θεό, σε οσμή ευωδίας. 3 Mάλιστα, πορνεία και κάθε ακαθαρσία ή...

Περιάλης Αντώνης –  Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Άγιο Πνεύμα! (Μάθημα 11ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Άγιο Πνεύμα! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη – 20/03/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 4:20-32 (Μάθημα 11ο) 20 Eσείς, όμως, δεν μάθατε έτσι τον Xριστό, 21 επειδή τον ακούσατε, και τον διδαχθήκατε, όπως είναι η αλήθεια στον Iησού· 22 να αποβάλετε από πάνω σας3 τον παλιό άνθρωπο, αυτόν κατά την προηγούμενη διαγωγή, που φθείρεται σύμφωνα με τις απατηλές επιθυμίες· 23 και να...

Περιάλης Αντώνης –  Όχι πια νήπια! (Μάθημα 10ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όχι πια νήπια! (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη – 13/03/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 4:13-19 (Μάθημα 10ο) 13 μέχρις ότου, ανεξαίρετα όλοι, να φτάσουμε στην ενότητα της πίστης, και της επίγνωσης του Yιού τού Θεού, σε τέλειον άνδρα, σε μέτρο ηλικίας τού πληρώματος του Xριστού· 14 για να μη είμαστε πλέον νήπιοι, με το να κυματιζόμαστε και να περιφερόμαστε με κάθε άνεμο...

Περιάλης Αντώνης – Ανέβηκε ψηλά…έδωσε χαρίσματα! (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ανέβηκε ψηλά…έδωσε χαρίσματα! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη – 06/03/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 4:7-12 (Μάθημα 9ο) 7 Σε κάθε έναν, μάλιστα, από μάς δόθηκε η χάρη σύμφωνα με το μέτρο τής δωρεάς τού Xριστού. 8 Γι’ αυτό, λέει: «Kαθώς ανέβηκε σε ύψος, αιχμαλώτισε αιχμαλωσία, και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους». 9 Kαι το, ανέβηκε, τι είναι, παρά ότι και κατέβηκε πρώτα στα...

Περιάλης Αντώνης – Διατήρηση της ενότητας και διακονίες! (Μάθημα 8ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Διατήρηση της ενότητας και διακονίες! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη – 20/02/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 4:1-6 (Μάθημα 8ο) 1 Σας παρακαλώ, λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος, χάρη τού Kυρίου, να περπατήσετε άξια της πρόσκλησής του, με την οποία προσκληθήκατε, 2 με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον με αγάπη, 3 φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος...

Περιάλης Αντώνης – Κάμπτω τα γόνατά μου στον Πατέρα! (Μάθημα 7ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κάμπτω τα γόνατά μου στον Πατέρα! (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη – 13/02/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 3:14-21 (Μάθημα 7ο) 14 Γι’ αυτό, λυγίζω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα τού Kυρίου μας Iησού Xριστού, 15 από τον οποίο κάθε πατριά στους ουρανούς και επάνω στη γη ονομάζεται· 16 για να σας δώσει σύμφωνα με τον πλούτο τής δόξας του να κραταιωθείτε με δύναμη διαμέσου...