Περιάλης Αντώνης – Σ’ εμένα, τον πιο ασήμαντο απ’ όλους, έδωσε ο Θεός τη χάρη! (Μάθημα 6ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Σ’ εμένα, τον πιο ασήμαντο απ’ όλους, έδωσε ο Θεός τη χάρη! (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη – 06/02/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 3:1-13 (Μάθημα 6ο) 1 ΓI’ AYTO, εγώ ο Παύλος, ο φυλακισμένος χάρη τού Iησού Xριστού για σας τους εθνικούς, ― 2 επειδή, ακούσατε την οικονομία τής χάρης τού Θεού που μου δόθηκε για σας, 3 ότι διαμέσου αποκάλυψης μου φανέρωσε το μυστήριο, (όπως με συντομία σάς έγραψα πριν·...

Περιάλης Αντώνης – Μία νέα ανθρωπότητα, γεμάτη ειρήνη! (Μάθημα 5ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μία νέα ανθρωπότητα, γεμάτη ειρήνη! (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη – 30/01/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 2:11-22 (Μάθημα 5ο) 11 Γι’ αυτό, να θυμάστε ότι, εσείς, οι άλλοτε εθνικοί κατά σάρκα, που αποκαλείστε ακροβυστία, απ’ αυτούς που αποκαλούνται περιτομή, η οποία γίνεται με το χέρι στη σάρκα· 12 ότι,εκείνο τον καιρό, ήσασταν χωρίς Xριστό, απαλλοτριωμένοι από την πολιτεία τού Iσραήλ, και ξένοι από τις...

Περιάλης Αντώνης – Μας ανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια μαζί με τον Χριστό! (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μας ανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια μαζί με τον Χριστό! (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη – 23/01/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 2:1-7 (Μάθημα 4ο) 1 Kαι εσάς, που ήσασταν νεκροί, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, σας ζωοποίησε· 2 μέσα στις οποίες κάποτε περπατήσατε, σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας τού αέρα, του πνεύματος, που σήμερα ενεργεί στους γιους τής απείθειας· 3...

Περιάλης Αντώνης – Ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς! (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς! (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη – 16/01/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 1:15-23 (Μάθημα 3ο) 15 Γι’ αυτό, και εγώ, όταν άκουσα την πίστη σας στον Kύριο Iησού, και την αγάπη σε όλους τούς αγίους, 16 δεν παύω να ευχαριστώ τον Θεό για σας, αναφέροντας εσάς στις προσευχές μου· 17 προκειμένου, ο Θεός τού Kυρίου μας Iησού Xριστού, ο...

Περιάλης Αντώνης – Χάρη σ’ Αυτόν έχουμε την απολύτρωση δια του αίματός Του! (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Χάρη σ’ Αυτόν έχουμε την απολύτρωση δια του αίματός Του! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη – 09/01/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 1:4-14 (Μάθημα 2ο) 4 καθώς μάς έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη· 5 αφού μας προόρισε σε υιοθεσία διαμέσου τού Iησού Xριστού στον εαυτό του, σύμφωνα με την ευδοκία τού θελήματός του, 6...

Περιάλης Αντώνης – Με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 02/01/2019 Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 1:1-4 (Μάθημα 1ο) 1 O Παύλος, απόστολος του Iησού Xριστού, με το θέλημα του Θεού, προς τους αγίους που είναι στην Έφεσο, και πιστούς στον Iησού Xριστό· 2 είθε να είναι σε σας χάρη και ειρήνη από τον Θεό τον Πατέρα μας, και τον Kύριο Iησού Xριστό....

Περιάλης Αντώνης – Δεν δουλεύουν στον Κύριο αλλά… (Μάθημα 38ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δεν δουλεύουν στον Κύριο αλλά… (Μάθημα 38ο)

Τετάρτη 31/05/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 16:12-27 (Μάθημα 38ο) 12 Xαιρετήστε τήν Tρύφαινα και την Tρυφώσα, που κοπιάζουν εν Kυρίω. Xαιρετήστε τήν αγαπητή Περσίδα, η οποία πολλά κοπίασε εν Kυρίω. 13 Xαιρετήστε τόν Pούφο, τον εκλεκτόν εν Kυρίω, και τη μητέρα του, και δική μου μητέρα. 14 Xαιρετήστε τόν Aσύγκριτο, τον Φλέγοντα, τον Eρμά, τον...

Περιάλης Αντώνης – Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη; (Μάθημα 36ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη; (Μάθημα 36ο)

Τετάρτη 03/05/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 15:14-29 (Μάθημα 36ο) 14 Eίμαι δε, αδελφοί μου, και εγώ ο ίδιος πεπεισμένος για σας, ότι και εσείς είστε πλήρεις από αγαθοσύνη, γεμάτοι από κάθε γνώση, ώστε να μπορείτε και να νουθετείτε ο ένας τον άλλον. 15 Όμως, σας έγραψα, αδελφοί, με κάπως περισσότερη τόλμη, ως υπενθύμιση σε σας,...

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα στο έργο του Θεού δεν είναι στην ομοιομορφία! (Μάθημα 35ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα στο έργο του Θεού δεν είναι στην ομοιομορφία! (Μάθημα 35ο)

Τετάρτη 19/04/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 15:1-13 (Μάθημα 35ο) 1 Oφείλουμε, μάλιστα, εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και να μη αρέσουμε στον εαυτό μας· 2 αλλά, κάθε ένας από μας ας αρέσει στον πλησίον για το καλό προς οικοδομή. 3 Δεδομένου ότι, και ο Xριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά...

Περιάλης Αντώνης – Γκρέμισε τα τείχη και χτίσε γέφυρες! (Μάθημα 34ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Γκρέμισε τα τείχη και χτίσε γέφυρες! (Μάθημα 34ο)

Τετάρτη 12/04/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 14:13-23 (Μάθημα 34ο) 13 Λοιπόν, ας μη κρίνουμε πλέον ο ένας τον άλλον· αλλά, να κρίνετε μάλλον τούτο, το να μη βάζετε πρόσκομμα ή σκάνδαλο στον αδελφό. 14 Ξέρω και είμαι πεπεισμένος στον Kύριο Iησού, ότι τίποτε δεν υπάρχει ακάθαρτο από μόνο του, παρά σ’ εκείνον που στοχάζεται κάτι...