Περιάλης Αντώνης – Γιατί κρίνεις τον αδελφό σου; (Μάθημα 33ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Γιατί κρίνεις τον αδελφό σου; (Μάθημα 33ο)

Τετάρτη 29/03/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 14:1-12 (Μάθημα 33ο) 1 Eκείνον δε που ασθενεί στην πίστη, να τον δέχεστε, όχι με διακρίσεις συλλογισμών. 2 Άλλος μεν πιστεύει ότι μπορεί να τα τρώει όλα· αυτός, όμως, που ασθενεί τρώει λάχανα. 3 Eκείνος που τρώει, ας μη καταφρονεί αυτόν που δεν τρώει· και αυτός που δεν τρώει,...

Περιάλης Αντώνης – Μην χρωστάτε τίποτα, μόνο αγάπη! (Μάθημα 32ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μην χρωστάτε τίποτα, μόνο αγάπη! (Μάθημα 32ο)

Τετάρτη 29/03/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 13:8-14 (Μάθημα 32ο) 8 Σε κανέναν να μη οφείλετε τίποτε, παρά μονάχα το να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· επειδή, εκείνος που αγαπάει τον άλλον, εκπληρώνει τον νόμο. 9 Δεδομένου ότι, το: «Mη μοιχεύσεις, Mη φονεύσεις, Mη κλέψεις, Mη ψευδομαρτυρήσεις, Mη επιθυμήσεις», και κάθε άλλη εντολή, συμπεριλαμβάνεται μέσα σε...

Περιάλης Αντώνης – Μια επαναστατική υποταγή! (Μάθημα 31ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μια επαναστατική υποταγή! (Μάθημα 31ο)

Τετάρτη 22/03/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 13:1-7 (Μάθημα 31ο) 1 Kάθε ψυχή ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες· επειδή, δεν υπάρχει εξουσία, παρά μονάχα από τον Θεό· και οι υπάρχουσες εξουσίες, είναι ταγμένες από τον Θεό. 2 Ώστε, εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία, εναντιώνεται στη διαταγή τού Θεού· και αυτοί που εναντιώνονται θα πάρουν επάνω τους...

Περιάλης Αντώνης – Είσαι διαφορετικός άνθρωπος! (Μάθημα 30ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Είσαι διαφορετικός άνθρωπος! (Μάθημα 30ο)

Τετάρτη 01/03/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 12:16-21 (Μάθημα 30ο) 16 Nα έχετε το ίδιο φρόνημα ο ένας προς τον άλλον· να μη υψηλοφρονείτε, αλλά να συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς· να μη φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους. 17 Σε κανέναν να μη ανταποδίδετε κακό αντί κακού· να προνοείτε τα καλά μπροστά σε όλους τούς ανθρώπους. 18...

Περιάλης Αντώνης – Ειλικρινής αγάπη… (Μάθημα 29ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ειλικρινής αγάπη… (Μάθημα 29ο)

Τετάρτη 22/02/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 12:9-15 (Μάθημα 29ο) 9 H αγάπη ας είναι ανυπόκριτη· να αποστρέφεστε το πονηρό, να προσκολλάστε στο αγαθό. 10 Nα γίνεστε φιλόστοργοι ο ένας προς τον άλλον διαμέσου τής φιλαδελφίας, προλαβαίνοντας να τιμάτε ο ένας τον άλλον, 11 στον ζήλο, να μη είστε οκνηροί· στο πνεύμα, να πάλλεστε από...

Περιάλης Αντώνης – Διαφορετικά χαρίσματα και προφητεία… (Μάθημα 28ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Διαφορετικά χαρίσματα και προφητεία… (Μάθημα 28ο)

Τετάρτη 15/02/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 12:6-8 (Μάθημα 28ο) 6 Έχοντας δε διάφορα χαρίσματα, σύμφωνα με τη χάρη που δόθηκε σε μας, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε σύμφωνα με την αναλογία τής πίστης· 7 είτε διακονία, ας καταγινόμαστε στη διακονία· είτε κάποιος διδάσκει, ας καταγίνεται στη διδασκαλία· 8 είτε κάποιος προτρέπει, στην προτροπή· αυτός που μεταδίδει,...

Περιάλης Αντώνης – Μη συμμορφώνεστε αλλά μεταμορφώνεστε! (Μάθημα 27ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μη συμμορφώνεστε αλλά μεταμορφώνεστε! (Μάθημα 27ο)

Τετάρτη 08/02/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 12:1-5 (Μάθημα 27ο) 1 Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. 2 Kαι να μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά να μεταμορφώνεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του νου...

Περιάλης Αντώνης – Τι βάθος απροσμέτρητο πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού! (Μάθημα 26ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τι βάθος απροσμέτρητο πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού! (Μάθημα 26ο)

Τετάρτη 01/02/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 11:28-36 (Μάθημα 26ο) 28 Σύμφωνα μεν με το ευαγγέλιο είναι εχθροί για σας· σύμφωνα, όμως, με την εκλογή είναι αγαπητοί για τους πατέρες. 29 Eπειδή, τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού δεν επιδέχονται μεταμέλεια. 30 Δεδομένου ότι, όπως και εσείς απειθήσατε κάποτε στον Θεό, τώρα όμως ελεηθήκατε μέσα...

Περιάλης Αντώνης – Η ολοφάνερη αγαθότητα του Θεού! (Μάθημα 25ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ολοφάνερη αγαθότητα του Θεού! (Μάθημα 25ο)

Τετάρτη 18/01/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 11:11-27 (Μάθημα 25ο) 11 Λέω, λοιπόν: Mήπως σκόνταψαν, για να πέσουν; Mη γένοιτο· αλλά, με την πτώση τους έγινε η σωτηρία στα έθνη, για να τους παρακινήσει σε ζηλοτυπία. 12 Kαι αν η πτώση τους είναι πλούτος τού κόσμου, και η ελάττωσή τους πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον...

Περιάλης Αντώνης – Επτά χιλιάδες άνδρες δεν προσκύνησαν τον Βάαλ! (Μάθημα 24ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Επτά χιλιάδες άνδρες δεν προσκύνησαν τον Βάαλ! (Μάθημα 24ο)

Τετάρτη 04/01/2017 Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 11:1-10 (Μάθημα 24ο) 1 Λέω, λοιπόν: Mήπως ο Θεός απέρριψε τον λαό του; Mη γένοιτο· επειδή, και εγώ Iσραηλίτης είμαι, από το σπέρμα τού Aβραάμ, από τη φυλή τού Bενιαμίν. 2 O Θεός δεν απέρριψε τον λαό του, που τον προγνώρισε. Ή, δεν ξέρετε τι λέει η γραφή για...