Ποζιός Λουκάς – Κοσκίνισμα!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Κοσκίνισμα!

Τετάρτη – 13/10/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 22:31-32 31 Και ο Κύριος είπε: Σίμωνα, Σίμωνα, δες, ο σατανάς σάς ζήτησε, για να σας κοσκινίσει σαν το σιτάρι. 32 Πλην, εγώ δεήθηκα για σένα για να μη εκλείψει η πίστη σου· κι εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου.

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός μιλάει τη γλώσσα σου! (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός μιλάει τη γλώσσα σου! (3η)

Κυριακή – 10/10/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 7:31-37 31 Και πάλι, αφού βγήκε από τα όρια της Τύρου και της Σιδώνας, ήρθε κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, ανάμεσα στα όρια της Δεκάπολης. 32 Και του φέρνουν έναν δύσλαλο κωφόν· και τον παρακαλούν να βάλει το χέρι επάνω του. 33 Και παίρνοντάς τον ιδιαιτέρως από τον όχλο,...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Είδα τη χάρη και εχάρην !(2η)

Κυριακή – 10/10/2021 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων 11:19-29 19 ΕΚΕΙΝΟΙ μεν, λοιπόν, που διασκορπίστηκαν από τον διωγμό ο οποίος έγινε εξαιτίας τού Στεφάνου, πέρασαν μέχρι τη Φοινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια, χωρίς να κηρύττουν σε κανέναν τον λόγο τού Θεού, παρά μονάχα στους Ιουδαίους. 20 Ήσαν, όμως, μερικοί απ’ αυτούς, άνδρες Κύπριοι και...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Ο Κύριος ελέγχει, δίνει χρόνο, βλέπει κι ελευθερώνει! (1η)

Κυριακή – 10/10/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 12:49-59, 13:1-19 49 Φωτιά ήρθα να βάλω στη γη· και τι θέλω, αν έχει ήδη ανάψει; 50 Μάλιστα, ένα βάπτισμα έχω να βαπτιστώ, και πώς στενοχωρούμαι μέχρις ότου εκτελεστεί; 51 Νομίζετε ότι ήρθα να δώσω ειρήνη στη γη; Σας λέω, όχι, αλλά διαχωρισμό. 52 Επειδή, από τώρα θα είναι...

Ποζιός Λουκάς – Εκβολή δαιμονίων και θρησκευτικό πνεύμα!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Εκβολή δαιμονίων και θρησκευτικό πνεύμα!

Τετάρτη – 08/10/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 1:21-28 21 Και μπαίνουν μέσα στην Καπερναούμ· κι αμέσως κατά το σάββατο, ο Ιησούς μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή δίδασκε. 22 Και εκπλήττονταν για τη διδασκαλία του· επειδή, τους δίδασκε ως κάτοχος εξουσίας, και όχι όπως οι γραμματείς. 23 Και μέσα στη συναγωγή τους ήταν ένας άνθρωπος που είχε ακάθαρτο...

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός ντύθηκε ανθρώπινο σώμα για την θυσία!   (Μάθημα 16ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός ντύθηκε ανθρώπινο σώμα για την θυσία! (Μάθημα 16ο)

Τετάρτη – 06/10/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 10:1-15 1 Επειδή, ο νόμος, ο οποίος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών, όχι την ίδια την εικόνα των πραγμάτων, δεν μπορεί ποτέ με τις ίδιες θυσίες που προσφέρονται, πάντοτε, κάθε χρόνο, να τελειοποιήσει αυτούς που προσέρχονται. 2 Για τον λόγο ότι, τότε θα έπαυαν να προσφέρονται· δεδομένου ότι, οι...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Βρήκαμε γαμπρό και αρραβωνιαστήκαμε! (3η)

Κυριακή – 03/10/2021 Περικοπή: Προς Εφεσίους 5:22-33 22 Οι γυναίκες, υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως στον Κύριο· 23 επειδή, ο άνδρας είναι η κεφαλή τής γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή τής εκκλησίας, κι αυτός είναι ο σωτήρας τού σώματος. 24 Αλλά, όπως η εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες [να...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, αρχή νέας ζωής! (2η)

Κυριακή – 03/10/2021 Περικοπή: Ιωάννης 3:1-21 1 ΥΠΗΡΧΕ δε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους, που ονομαζόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων. 2 Αυτός ήρθε στον Ιησού μέσα στη νύχτα και του είπε: Ραββί, ξέρουμε ότι ήρθες Δάσκαλος από τον Θεό· επειδή, κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτά τα σημεία που εσύ κάνεις, αν ο Θεός δεν...

Περιάλης Αντώνης – Θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας! (1η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας! (1η)

Κυριακή – 03/10/2021 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 11:20-30 20 Τότε, ο Ιησούς άρχισε να επιπλήττει τις πόλεις, στις οποίες έγιναν τα περισσότερα θαύματά του, επειδή δεν μετανόησαν: 21 Αλλοίμονο σε σένα, Χοραζίν, αλλοίμονο σε σένα, Βηθσαϊδάν, επειδή, αν τα θαύματα που έγιναν ανάμεσά σας, γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα, θα μετανοούσαν πριν από πολύ καιρό...

Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Πλύσιμο ποδιών!

Παρασκευή – 01/10/2021 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 13:1-20 1 ΚΑΙ πριν από τη γιορτή τού Πάσχα, ο Ιησούς, ξέροντας ότι ήρθε η ώρα του, για να αναχωρήσει από τον κόσμο τούτο προς τον Πατέρα, έχοντας αγαπήσει τους δικούς του που ήσαν μέσα στον κόσμο, τους αγάπησε σε τέλειο βαθμό. 2 Και αφού έγινε δείπνο, (ο δε...