Περιάλης Αντώνης – Χρόνοι, καιροί, Γωγ και Μαγώγ…..
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Χρόνοι, καιροί, Γωγ και Μαγώγ…..

Κυριακή – 06/03/2022 Περικοπή: Κατά Λουκάν 21:5-11, 25-36 5 Και ενώ μερικοί έλεγαν για το ιερό, ότι είναι στολισμένο με ωραίες πέτρες και αφιερώματα, είπε: 6 Αυτά που βλέπετε, θάρθουν ημέρες, κατά τις οποίες δεν θα μείνει πέτρα επάνω σε πέτρα, η οποία δεν θα γκρεμιστεί. 7 Και τον ρώτησαν, λέγοντας: Δάσκαλε, πότε, λοιπόν, θα...

Περιάλης Αντώνης –  Ποιος είναι σοφός και επιστήμων; (Μάθημα 7ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιος είναι σοφός και επιστήμων; (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη – 02/03/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 3: 13-18 13 αλλά, προτρέπετε ο ένας τον άλλον κάθε μία ημέρα ξεχωριστά, ενόσω ονομάζεται το «σήμερα»· για να μη σκληρυνθεί κάποιος από σας από την απάτη τής αμαρτίας· 14 επειδή, μέτοχοι γίναμε του Χριστού, αν μέχρι τέλους κρατήσουμε βέβαιη την αρχή τής πεποίθησης· 15 καθόσον λέγεται: «Σήμερα αν...

Περιάλης Αντώνης – Λόγος Θεού και ανθρώπινες παραδόσεις…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Λόγος Θεού και ανθρώπινες παραδόσεις…

Κυριακή – 27/02/2022 Περικοπή: Κατά Λουκάν 4:16-30 1 Και συγκεντρώνονται κοντά του οι Φαρισαίοι, και μερικοί από τους γραμματείς, που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα. 2 Και βλέποντας μερικούς από τους μαθητές του να τρώνε ψωμιά με μολυσμένα τα χέρια, δηλαδή άπλυτα, τους κατηγόρησαν· 3 (επειδή, οι Φαρισαίοι, και όλοι οι Ιουδαίοι, αν δεν πλύνουν...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Περπάτα τον αγώνα σου με πίστη και εμπιστοσύνη!

Παρασκευή – 25/02/2022 Περικοπή: Κατά Μάρκον  5:21-43 21 Και αφού ο Ιησούς διαπέρασε ξανά με το πλοίο στην αντίπερα όχθη, συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο πλήθος· και ήταν κοντά στη θάλασσα. 22 Και ξάφνου, έρχεται ένας από τους αρχισυνάγωγους, με το όνομα Ιάειρος· και βλέποντάς τον, πέφτει κοντά στα πόδια του· 23 και τον παρακαλούσε πολύ, λέγοντας, ότι:...

Περιάλης Αντώνης – Η ασυγκράτητη γλώσσα! (Μάθημα 6ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ασυγκράτητη γλώσσα! (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη – 23/02/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Ιακώβου 3:1-12 1 Μη γίνεσθε πολλοί διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύροντες ότι μεγαλητέραν κατάκρισιν θέλομεν λάβει· 2 διότι εις πολλά πταίομεν άπαντες. Εάν τις δεν πταίη εις λόγον, ούτος είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήση και όλον το σώμα. 3 Ιδού, τους χαλινούς βάλλομεν εις τα στόματα των ίππων διά...

Περιάλης Αντώνης – Στους αιχμαλώτους ελευθερία! (και Ιωβηλαίο έτος)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Στους αιχμαλώτους ελευθερία! (και Ιωβηλαίο έτος)

Κυριακή – 20/02/2022 Περικοπή: Κατά Λουκάν 4:16-30 16 Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμμένος, και εισήλθε κατά την συνήθειαν αυτού εις την συναγωγήν εν τη ημέρα του σαββάτου και εσηκώθη να αναγνώση. 17 Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον Ησαΐου του προφήτου, και ανοίξας το βιβλίον εύρε τον τόπον, όπου ήτο γεγραμμένον· 18...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Κοιτάμε στο πρόσωπο κι όχι στις καταστάσεις!

Παρασκευή – 18/02/2022 Περικοπή: Κατά Ιωάννην  21:14-22 14 Αυτή ήταν κιόλας η τρίτη φορά κατά την οποία ο Ιησούς φανερώθηκε στους μαθητές του, αφότου αναστήθηκε από τους νεκρούς. 15 Αφού, λοιπόν, γευμάτισαν, ο Ιησούς λέει στον Σίμωνα Πέτρο: Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο τούτων;Του λέει: Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ.Του λέει: Βόσκε...

Περιάλης Αντώνης –  Έργα και πίστη! (Με Βιβλική ισορροπία) (Μάθημα 5ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έργα και πίστη! (Με Βιβλική ισορροπία) (Μάθημα 5ο)

Τετάρτη – 16/02/2022 Σειρά Μαθημάτων: Ιακώβου 2:14-26 14 Ποιο το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, και δεν έχει έργα; Μήπως η πίστη μπορεί να τον σώσει; 15 Και αν ένας αδελφός ή αδελφή είναι γυμνοί, και στερούνται την καθημερινή τροφή, 16 και κάποιος από σας πει σ’ αυτούς: Πηγαίνετε με ειρήνη,...

Περιάλης Αντώνης – Ευτυχισμένοι με τον τρόπο του Χριστού!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ευτυχισμένοι με τον τρόπο του Χριστού!

Κυριακή – 13/02/2022 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 5:1-12 1 Όταν, όμως, είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό, και αφού κάθησε, ήρθαν κοντά του οι μαθητές του. 2 Και ανοίγοντας το στόμα του, τους δίδασκε, λέγοντας: 3 Μακάριοι οι φτωχοί στο πνεύμα· επειδή, δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. 4 Μακάριοι αυτοί που πενθούν· επειδή, αυτοί...