Περιάλης Αντώνης – Πρώτα τα δάκρυα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πρώτα τα δάκρυα

Κυριακή – 26/10/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 19:32-48 32 Και οι απεσταλμένοι πήγαν, και βρήκαν όπως τους είχε πει. 33 Και ενώ έλυναν το πουλάρι, οι ιδιοκτήτες του είπαν σ’ αυτούς: Γιατί λύνετε το πουλάρι; 34 Και εκείνοι είπαν: Ο Κύριος το έχει ανάγκη. 35 Και το έφεραν στον Ιησού. Και αφού έρριξαν τα ιμάτιά τους...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 9:14-29
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 9:14-29

Κυριακή – 19/10/2014 Περικοπή: Κατά Μάρκον 9:14-29 14 Και όταν ήρθε στους μαθητές του, είδε γύρω τους ένα μεγάλο πλήθος, και γραμματείς να κάνουν συζητήσεις μαζί τους. 15 Κι αμέσως, ολόκληρο το πλήθος, μόλις τον είδε, έμεινε έκθαμβο, και τρέχοντας κοντά του τον χαιρετούσαν. 16 Και ρώτησε τους γραμματείς: Τι συζητάτε μαζί τους; 17 Και...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 10:35-52
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 10:35-52

Κυριακή – 12/10/2014 Περικοπή: Κατά Μάρκον 10:35-52 35 Τότε, έρχονται σ’ αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοι τού Ζεβεδαίου, λέγοντας: Δάσκαλε, θέλουμε να κάνεις σ’ εμάς ό,τι σου ζητήσουμε. 36 Και εκείνος τούς είπε: Τι θέλετε να κάνω σε σας; 37 Και εκείνοι τού είπαν: Δώσε σ’ εμάς να καθήσουμε ο ένας από...

Περιάλης Αντώνης – Eις πάντας έγινα τα πάντα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Eις πάντας έγινα τα πάντα

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 05/10/2014 Προς Κορινθίους Α’ 9:19-23 19 Επειδή, αν και είμαι ελεύθερος από όλους, δούλωσα τον εαυτό μου σε όλους, για να κερδήσω τούς περισσότερους. 20 Και έγινα στους Ιουδαίους, σαν Ιουδαίος, για να κερδήσω τούς Ιουδαίους· σ’ αυτούς που είναι κάτω από νόμο, σαν να είμαι κάτω από νόμο,...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 13:24-51
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 13:24-51

Κυριακή – 05/10/2014 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 13:24-51 24 Τους παρέθεσε μια άλλη παραβολή, λέγοντας: Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθηκε με έναν άνθρωπο, που έσπειρε στο χωράφι του καλόν σπόρο· 25 αλλά, ενώ οι άνθρωποι κοιμόνταν, ήρθε ο εχθρός του, και έσπειρε ζιζάνια ανάμεσα στο σιτάρι, και αναχώρησε. 26 Και όταν βλάστησε το χορτάρι, και έκανε...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 13:1-23
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 13:1-23

Κυριακή – 28/09/2014 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 13:1-23 1 ΚΑΙ κατά την ημέρα εκείνη, καθώς ο Ιησούς βγήκε έξω από το σπίτι, κάθησε κοντά στη θάλασσα. 2 Και συγκεντρώθηκαν κοντά του πολλά πλήθη, ώστε, αφού μπήκε μέσα στο πλοίο, καθόταν· και ολόκληρο το πλήθος στεκόταν στην ακρογιαλιά. 3 Και τους μίλησε πολλά με παραβολές, λέγοντας: Δέστε,...

Περιάλης Αντώνης – Επέτειος 40 χρόνων από την αναγέννηση
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Επέτειος 40 χρόνων από την αναγέννηση

Κυριακή – 21/09/2014 Περικοπή: ησούς του Ναυή 14: 6-15 6 ΚΑΙ οι γιοι τού Ιούδα ήρθαν στον Ιησού στα Γάλγαλα, και ο Χάλεβ, ο γιος τού Ιεφοννή, ο Κενεζαίος, του είπε: Εσύ ξέρεις τον λόγο που ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, για μένα και για σένα, στην Κάδης-βαρνή· 7 ήμουν ηλικίας...