Περιάλης Αντώνης – Η Σύνοδος φέρνει ειρήνη και χαρά (Μάθημα 36ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η Σύνοδος φέρνει ειρήνη και χαρά (Μάθημα 36ο)

Τετάρτη 13/01/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 15:7-29 (Μάθημα 36ο) 7 Ύστερα από πολλή συζήτηση, αφού ο Πέτρος σηκώθηκε, τους είπε: Άνδρες αδελφοί, εσείς ξέρετε ότι ο Θεός διάλεξε μεταξύ μας, εξαρχής, διαμέσου τού στόματός μου τα έθνη να ακούσουν τον λόγο τού ευαγγελίου, και να πιστέψουν. 8 Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωσε σ’...

Περιάλης Αντώνης – Πρεσβύτεροι και σύνοδος (Μάθημα 35ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πρεσβύτεροι και σύνοδος (Μάθημα 35ο)

Τετάρτη 06/01/2016 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 14:23-28 & 15:1-6 (Μάθημα 35ο) 23 Και ενώ χειροτόνησαν σ’ αυτούς πρεσβύτερους σε κάθε εκκλησία, αφού προσευχήθηκαν με νηστείες, τους αφιέρωσαν στον Κύριο, στον οποίο είχαν πιστέψει. 24 Και περνώντας μέσα από την Πισιδία, ήρθαν στην Παμφυλία· 25 και αφού κήρυξαν τον λόγο στην Πέργη, κατέβηκαν στην...

Περιάλης Αντώνης – Δώσε προσοχή στην πίστη σου
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δώσε προσοχή στην πίστη σου

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 03/01/2016 Προς Τιμόθεον Β’ 4:6-8 6 Επειδή, εγώ γίνομαι ήδη σπονδή, και ο καιρός τής αναχώρησής μου έφτασε. 7 Τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, τον δρόμο τελείωσα, την πίστη διατήρησα· 8 τώρα, πλέον, μου απομένει το στεφάνι τής δικαιοσύνης, το οποίο ο Κύριος θα μου αποδώσει κατά την ημέρα...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 14:1-22 (Μάθημα 34ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 14:1-22 (Μάθημα 34ο)

Τετάρτη 30/12/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 14:1-22 (Μάθημα 34ο) 1 ΚΑΙ στο Ικόνιο, αφού μπήκαν μαζί μέσα στη συναγωγή των Ιουδαίων, μίλησαν με τον ίδιο τρόπο, ώστε ένα μεγάλο πλήθος, και από Ιουδαίους και από Έλληνες, πίστεψε. 2 Όσοι Ιουδαίοι, μάλιστα, δεν πείθονταν, παρόξυναν, και διέστρεψαν τις ψυχές των εθνικών ενάντια στους αδελφούς....

Περιάλης Αντώνης – Ας δοκιμάζη δε εαυτόν…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ας δοκιμάζη δε εαυτόν…

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 27/12/2015 Προς Κορινθίους Α’ 11:23-32 23 Επειδή, εγώ παρέλαβα από τον Κύριο εκείνο το οποίο και παρέδωσα σε σας, ότι ο Κύριος Ιησούς κατά τη νύχτα που παραδινόταν, έλαβε άρτον, 24 και αφού ευχαρίστησε έκοψε και είπε: Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου που κόβεται για χάρη σας·...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 13:42-52 (Μάθημα 33ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 13:42-52 (Μάθημα 33ο)

Τετάρτη 23/12/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 13:42-52 (Μάθημα 33ο) 42 Κι ενώ έβγαιναν από τη συναγωγή των Ιουδαίων, τα έθνη παρακαλούσαν να κηρυχθούν σ’ αυτούς αυτά τα λόγια το επόμενο σάββατο. 43 Και όταν η συναγωγή διαλύθηκε, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους ευσεβείς προσήλυτους ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα· οι οποίοι...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 13:14-41 (Μάθημα 32ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 13:14-41 (Μάθημα 32ο)

Τετάρτη 16/12/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 13:14-41 (Μάθημα 32ο) 14 Κι αυτοί, αφού πέρασαν από την Πέργη, έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας, και μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή κατά την ημέρα τού σαββάτου, κάθησαν. 15 Και μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, έστειλαν σ’ αυτούς οι αρχισυνάγωγοι, λέγοντας: Άνδρες αδελφοί, αν έχετε...

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 13:6-13 (Μάθημα 31ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πράξεις των Αποστόλων 13:6-13 (Μάθημα 31ο)

Τετάρτη 09/12/2015 Σειρά Μαθημάτων – Πράξεις των Αποστόλων 13:6-13 (Μάθημα 31ο) 6 Και αφού διαπέρασαν το νησί μέχρι την Πάφο βρήκαν κάποιον μάγο, έναν Ιουδαίο ψευδοπροφήτη, που ονομαζόταν Βαριησούς, 7 ο οποίος ήταν μαζί με τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο, έναν συνετό άνδρα. Αυτός, αφού προσκάλεσε τον Βαρνάβα και τον Σαύλο, ζήτησε να ακούσει τον λόγο...