Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννην 12:20-33
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννην 12:20-33

Κυριακή – 13/04/2014 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 12:20-33 20 Υπήρχαν και μερικοί Έλληνες ανάμεσα σ’ εκείνους που ανέβαιναν για να προσκυνήσουν κατά την εορτή. 21 Αυτοί, λοιπόν, ήρθαν στον Φίλιππο, αυτόν από τη Βηθσαϊδά τής Γαλιλαίας, και τον παρακαλούσαν, λέγοντας: Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. 22 Έρχεται ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα· και...

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα εν Χριστώ
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα εν Χριστώ

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 06/04/2014 Πρoς Eφεσίους 4:1​-5 1 Σας παρακαλώ, λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος, χάρη τού Κυρίου, να περπατήσετε άξια της πρόσκλησής του, με την οποία προσκληθήκατε, 2 με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον με αγάπη, 3 φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος...

Περιάλης Αντώνης – Ευαγγελισμός και πρακτικά παραγγέλματα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ευαγγελισμός και πρακτικά παραγγέλματα

Κυριακή – 06/04/2014 Κατά Λουκάν 9:46-62 46 Και μπήκε μέσα τους ένας συλλογισμός, ποιος τάχα απ’ αυτούς ήταν ο μεγαλύτερος. 47 Και ο Ιησούς, καθώς είδε τον συλλογισμό τής καρδιάς τους, έπιασε ένα παιδί, και το έστησε κοντά του· 48 και τους είπε: Όποιος δεχθεί αυτό το παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα· και όποιος...

Περιάλης Αντώνης – Για τον ερχομό του Κυρίου
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Για τον ερχομό του Κυρίου

Κυριακή – 09/02/2014 Κατά Ματθαίον 24:32​-51 32 Και από τη συκιά μάθετε την παραβολή· όταν το κλαδί της γίνει ήδη απαλό, και βγάζει φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. 33 Έτσι κι εσείς, όταν δείτε όλα αυτά, να ξέρετε ότι είναι κοντά, επί θύραις. 34 Σας διαβεβαιώνω, δεν θα παρέλθει αυτή η γενεά, μέχρις ότου...

Περιάλης Αντώνης – Για την συμπροσευχή
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Για την συμπροσευχή

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 30/03/2014 Πράξεις 1:12​-14 12 Τότε, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το βουνό που αποκαλείται των Ελαιών, το οποίο είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, απέχοντας δρόμον σαββάτου. 13 Και όταν μπήκαν μέσα, ανέβηκαν στο ανώγειο, όπου είχαν το κατάλυμα, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος...

Περιάλης Αντώνης – Το βάπτισμα στο νερό
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το βάπτισμα στο νερό

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 23/03/2014 Κατά Ματθαίον 28:18-20 18 Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε, τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη. 19 Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 20 διδάσκοντάς...

Περιάλης Αντώνης – Η παραβολή των ζιζανίων
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η παραβολή των ζιζανίων

Κυριακή – 09/02/2014 Κατά Ματθαίον 13:24-36 24 Τους παρέθεσε μια άλλη παραβολή, λέγοντας: Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθηκε με έναν άνθρωπο, που έσπειρε στο χωράφι του καλόν σπόρο· 25 αλλά, ενώ οι άνθρωποι κοιμόνταν, ήρθε ο εχθρός του, και έσπειρε ζιζάνια ανάμεσα στο σιτάρι, και αναχώρησε. 26 Και όταν βλάστησε το χορτάρι, και έκανε καρπό,...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννη 5:1-17
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννη 5:1-17

Κυριακή – 09/02/2014 Κατά Ιωάννην 5:1-17 1 ΥΣΤΕΡΑ απ’ αυτά, ήταν γιορτή των Ιουδαίων, και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. 2 Υπάρχει, μάλιστα, στα Ιεροσόλυμα, κοντά στην προβατική πύλη, μια μικρή λίμνη, που στα Εβραϊκά επονομάζεται Βηθεσδά, η οποία έχει πέντε στοές. 3 Σ’ αυτές ήταν κατάκοιτο ένα μεγάλο πλήθος από ανθρώπους που ασθενούσαν: Από...