Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 9:14-29
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 9:14-29

Κυριακή – 19/10/2014 Περικοπή: Κατά Μάρκον 9:14-29 14 Και όταν ήρθε στους μαθητές του, είδε γύρω τους ένα μεγάλο πλήθος, και γραμματείς να κάνουν συζητήσεις μαζί τους. 15 Κι αμέσως, ολόκληρο το πλήθος, μόλις τον είδε, έμεινε έκθαμβο, και τρέχοντας κοντά του τον χαιρετούσαν. 16 Και ρώτησε τους γραμματείς: Τι συζητάτε μαζί τους; 17 Και...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 10:35-52
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 10:35-52

Κυριακή – 12/10/2014 Περικοπή: Κατά Μάρκον 10:35-52 35 Τότε, έρχονται σ’ αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοι τού Ζεβεδαίου, λέγοντας: Δάσκαλε, θέλουμε να κάνεις σ’ εμάς ό,τι σου ζητήσουμε. 36 Και εκείνος τούς είπε: Τι θέλετε να κάνω σε σας; 37 Και εκείνοι τού είπαν: Δώσε σ’ εμάς να καθήσουμε ο ένας από...

Περιάλης Αντώνης – Eις πάντας έγινα τα πάντα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Eις πάντας έγινα τα πάντα

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 05/10/2014 Προς Κορινθίους Α’ 9:19-23 19 Επειδή, αν και είμαι ελεύθερος από όλους, δούλωσα τον εαυτό μου σε όλους, για να κερδήσω τούς περισσότερους. 20 Και έγινα στους Ιουδαίους, σαν Ιουδαίος, για να κερδήσω τούς Ιουδαίους· σ’ αυτούς που είναι κάτω από νόμο, σαν να είμαι κάτω από νόμο,...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 13:24-51
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 13:24-51

Κυριακή – 05/10/2014 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 13:24-51 24 Τους παρέθεσε μια άλλη παραβολή, λέγοντας: Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθηκε με έναν άνθρωπο, που έσπειρε στο χωράφι του καλόν σπόρο· 25 αλλά, ενώ οι άνθρωποι κοιμόνταν, ήρθε ο εχθρός του, και έσπειρε ζιζάνια ανάμεσα στο σιτάρι, και αναχώρησε. 26 Και όταν βλάστησε το χορτάρι, και έκανε...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 13:1-23
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 13:1-23

Κυριακή – 28/09/2014 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 13:1-23 1 ΚΑΙ κατά την ημέρα εκείνη, καθώς ο Ιησούς βγήκε έξω από το σπίτι, κάθησε κοντά στη θάλασσα. 2 Και συγκεντρώθηκαν κοντά του πολλά πλήθη, ώστε, αφού μπήκε μέσα στο πλοίο, καθόταν· και ολόκληρο το πλήθος στεκόταν στην ακρογιαλιά. 3 Και τους μίλησε πολλά με παραβολές, λέγοντας: Δέστε,...

Περιάλης Αντώνης – Επέτειος 40 χρόνων από την αναγέννηση
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Επέτειος 40 χρόνων από την αναγέννηση

Κυριακή – 21/09/2014 Περικοπή: ησούς του Ναυή 14: 6-15 6 ΚΑΙ οι γιοι τού Ιούδα ήρθαν στον Ιησού στα Γάλγαλα, και ο Χάλεβ, ο γιος τού Ιεφοννή, ο Κενεζαίος, του είπε: Εσύ ξέρεις τον λόγο που ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, για μένα και για σένα, στην Κάδης-βαρνή· 7 ήμουν ηλικίας...

Περιάλης Αντώνης – Κάνε πάντοτε το καλό!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κάνε πάντοτε το καλό!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 10/06/2014 Εκκλησιαστής 11:1-6 1 Ρίξε το ψωμί σου επάνω στην επιφάνεια των νερών· επειδή, μέσα στις πολλές ημέρες θα το βρεις. 2 Δώσε μερίδιο σε επτά, κι ακόμα σε οκτώ· επειδή, δεν ξέρεις τι κακό θα γίνει επάνω στη γη. 3 Αν τα σύννεφα είναι γεμάτα, θα διαχύσουν βροχή...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 4:12-25
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ματθαίον 4:12-25

Κυριακή – 10/06/2014 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 4:12-25 12 Και ο Ιησούς, όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης παραδόθηκε, αναχώρησε στη Γαλιλαία. 13 Και αφήνοντας τη Ναζαρέτ, ήρθε και κατοίκησε στην παραθαλάσσια Καπερναούμ, στα όρια Ζαβουλών και Νεφθαλείμ· 14 για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε από τον προφήτη Ησαϊα, λέγοντας: 15 «Γη τού Ζαβουλών και γη τού...

Περιάλης Αντώνης – Περί “εκλογών”
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Περί “εκλογών”

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 18/05/2014 Ιερεμίας 17:5-8 5 Έτσι λέει ο Κύριος: Επικατάρατος ο άνθρωπος, που ελπίζει σε άνθρωπο, και κάνει τη σάρκα βραχίονά του, και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο. 6 Επειδή, θα είναι σαν την αγριομυρίκη στην έρημο, και δεν θα δει όταν έρθει το αγαθό· αλλά θα...