Ο Λόγος είναι Δύναμις Θεού προς Σωτηρία

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ