Αγωγιάτης Κώστας – Χαρά στο σπίτι του Πατέρα!
Sermons

Αγωγιάτης Κώστας – Χαρά στο σπίτι του Πατέρα!

Παρασκευή 16/12/2022 11 Είπε δε: Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους· 12 και ο πιο νέος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα: Πατέρα, δώσ’ μου το μέρος τής περιουσίας που μου ανήκει. Και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. 13 Και ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδήμησε σε μια μακρινή χώρα· και...