Sermons

Χαρκοφτάκης Γιώργος – Ο αγώνας και η μετάνοια θα σε κάνουν νικητή!

Παρασκευή – 09/07/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 13:22-30 22 Και διερχόταν τις πόλεις και τις κωμοπόλεις διδάσκοντας, και οδοιπορώντας προς την Ιερουσαλήμ. 23 Και κάποιος είπε σ’ αυτόν: Κύριε, άραγε, [είναι] λίγοι αυτοί που σώζονται; Και εκείνος τούς είπε: 24 Αγωνίζεστε να μπείτε μέσα από τη στενή πύλη· επειδή, σας λέω, πολλοί θα ζητήσουν να μπουν...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Καλλιεργώντας κλίμα! (2η)

Κυριακή – 04/07/2021 Περικοπή: Ησαϊας  53:1-12 1 Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας; Και ο βραχίονας του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε; 2 Επειδή, ανέβηκε μπροστά του σαν τρυφερό φυτό, και σαν ρίζα από ξερή γη· δεν έχει είδος ούτε κάλλος· και τον είδαμε, και δεν είχε ωραιότητα, ώστε να τον επιθυμούμε. 3 Καταφρονημένος και απορριμμένος από...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Δύο ζωές, δύο θάνατοι, δύο μετά θάνατον καταστάσεις! (1η)

Κυριακή – 04/07/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 16:19-31 19 Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος πλούσιος, και ντυνόταν [με] πορφύρα, και στολή από βύσσο, ευφραινόμενος καθημερινά με μεγαλοπρέπεια. 20 Υπήρχε δε [και] ένας φτωχός, με το όνομα Λάζαρος, γεμάτος πληγές, τον [έβαζαν] έβαζαν κοντά στην πύλη του, 21 και επιθυμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα, που έπεφταν από...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Χαμένος ο μικρός, χαμένος κι ο μεγάλος! (2η)

Κυριακή – 27/06/2021 Περικοπή: Κατά Λουκάν 15:11-32 11 Είπε δε: Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους· 12 και ο πιο νέος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα: Πατέρα, δώσ’ μου το μέρος τής περιουσίας που μου ανήκει. Και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. 13 Και ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδήμησε...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Το κάλεσμα και η δικαιοσύνη του Κυρίου! (1η)

Κυριακή – 27/06/2021 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 20:1-16 1 Επειδή, η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με έναν άνθρωπο οικοδεσπότη, που βγήκε έξω αμέσως το πρωί για να μισθώσει εργάτες για τον αμπελώνα του· 2 και αφού συμφώνησε με τους εργάτες για ένα δηνάριο την ημέρα, τους έστειλε στον αμπελώνα του. 3 Και βγαίνοντας έξω γύρω...

Sermons

Ούσιφο Πάτρικ – Πως να δεις την δόξα του Θεού!

Παρασκευή – 25/06/2021 Περικοπή: Έξοδος 33:17-20, 20-23 17 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Και τούτο το πράγμα που είπες, θα το κάνω· επειδή, βρήκες χάρη μπροστά μου, και σε γνωρίζω με το όνομά σου. 18 Και είπε: Δείξε μου, παρακαλώ, τη δόξα σου. 19 Κι εκείνος είπε: Εγώ θα κάνω να περάσει μπροστά σου...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Δεν είναι απλά γιορτή, είναι δύναμη! (2η)

Κυριακή – 20/06/2021 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων 10:34-48 34 Τότε ο Πέτρος ανοίξας το στόμα είπεν· Επ’ αληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, 35 αλλ’ εν παντί έθνει, όστις φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνην, είναι δεκτός εις αυτόν. 36 Τον λόγον, τον οποίον απέστειλε προς τους υιούς Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνην διά Ιησού Χριστού·...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Το Πνεύμα το Άγιο είναι για κάθε άνθρωπο που σέβεται και αγαπά τον Θεό! (1η)

Κυριακή – 20/06/2021 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων κεφ. 10 1 Ήτο δε τις άνθρωπος εν Καισαρεία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγομένου Ιταλικού, 2 ευσεβής και φοβούμενος τον Θεόν μετά παντός του οίκου αυτού, όστις και έκαμνεν ελεημοσύνας εις τον λαόν πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός· 3 ούτος είδε φανερά δι’ οράματος...

Sermons

Κατσαρός Βαγγέλης – Όταν εργάζομαι…

Παρασκευή – 18/06/2021 Περικοπή: Νεεμίας 1:1-3 1 Λόγοι Νεεμία υιού του Αχαλία. Και εν τω μηνί Χισλεύ, εν τω εικοστώ έτει, ότε ήμην εν Σούσοις τη βασιλευούση, 2 ο Ανανί, εις εκ των αδελφών μου, ήλθεν, αυτός και τινές εκ του Ιούδα, και ηρώτησα αυτούς περί των διασωθέντων Ιουδαίων, οίτινες εναπελείφθησαν εκ της αιχμαλωσίας, και...