Περιάλης Αντώνης – Λάδι χρίσματος και ευωδιαστό θυμίαμα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Λάδι χρίσματος και ευωδιαστό θυμίαμα!

Έξοδος κεφ. 30 & 31 Κεφάλαιο 30 1 ΘΑ κάνεις και ένα θυσιαστήριο για να θυμιάζεις θυμίαμα· από ξύλο σιττίμ θα το κάνεις· 2 μία πήχη το μάκρος του, και μία πήχη το πλάτος του· θα είναι τετράγωνο· και το ύψος του δύο πήχες· τα κέρατά του θα προέρχονται απ’ αυτό. 3 Και θα το...

Περιάλης Αντώνης – Χρίσμα, αφιέρωση, αγιασμός!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Χρίσμα, αφιέρωση, αγιασμός!

Έξοδος 29:1-21 1 ΚΑΙ τούτο είναι το πράγμα, που θα κάνεις σ’ αυτούς, για να τους αγιάσεις, ώστε να ιερατεύουν σε μένα. Πάρε ένα μοσχάρι βοδιού, και δύο άμωμα κριάρια, 2 και άζυμο ψωμί, και άζυμες πίτες, ζυμωμένες με λάδι, και άζυμα λάγανα, χρισμένα με λάδι· από σιμιγδάλι σιταριού θα τα κάνεις. 3 Και θα...

Περιάλης Αντώνης – Διαθήκη με θυσία αίματος
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Διαθήκη με θυσία αίματος

Έξοδος 24:1-17 1 ΥΣΤΕΡΑ απ’ αυτά, είπε στον Μωυσή: Ανέβα στον Κύριο, εσύ και ο Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, και 70 από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, και προσκυνήστε από μακριά· 2 και ο Μωυσής, μόνος, θα πλησιάσει στον Κύριο, αυτοί όμως δεν θα πλησιάσουν· ούτε ο λαός θα ανέβει μαζί του. 3 Και...

Περιάλης Αντώνης – Η ανέγερση του θυσιαστηρίου
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ανέγερση του θυσιαστηρίου

Έξοδος 20:12-26 12 ΤΙΜΑ τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος επάνω στη γη, που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. 13 ΜΗ φονεύσεις. 14 ΜΗ μοιχεύσεις. 15 ΜΗ κλέψεις. 16 ΜΗ ψευδομαρτυρήσεις ενάντια στον πλησίον σου με ψεύτικη μαρτυρία. 17 ΜΗ επιθυμήσεις το σπίτι τού πλησίον σου· μη επιθυμήσεις...

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός πάνω από όλα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός πάνω από όλα!

Έξοδος 20:1-11 1 ΚΑΙ ο Θεός μίλησε όλα αυτά τα λόγια, λέγοντας: 2 Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλε από τη γη τής Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. 3 ΜΗ έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. 4 ΜΗ κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο μήτε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι στον ουρανό...

Περιάλης Αντώνης – Σεβασμός στα όρια του Θεού!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Σεβασμός στα όρια του Θεού!

Έξοδος 19:1-25 1 ΚΑΤΑ τον τρίτο μήνα τής εξόδου των γιων Ισραήλ από την Αίγυπτο, αυτή την ημέρα, ήρθαν στην έρημο Σινά. 2 Και σηκώθηκαν από τη Ραφιδείν, και ήρθαν στην έρημο Σινά και στρατοπέδευσαν στην έρημο· και εκεί ο Ισραήλ κατασκήνωσε απέναντι στο βουνό. 3 Και ο Μωυσής ανέβηκε στον Θεό· και τον κάλεσε...

Περιάλης Αντώνης – Ένας σοφός πεθερός!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ένας σοφός πεθερός!

Έξοδος 18:1-27 1 ΚΑΙ ο Ιοθόρ, ο ιερέας της Μαδιάμ, ο πεθερός τού Μωυσή, άκουσε όλα όσα έκανε ο Θεός στον Μωυσή και στον Ισραήλ, τον λαό του, ότι ο Κύριος έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο· 2 και ο Ιοθόρ, ο πεθερός τού Μωυσή, πήρε τη Σεπφώρα, τη γυναίκα τού Μωυσή, που είχε στείλει...