Περιάλης Αντώνης – Ζωή με αγάπη και αλήθεια!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ζωή με αγάπη και αλήθεια!

Τετάρτη 21/12/2022 1 ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ, προς την εκλεκτή κυρία και προς τα παιδιά της, τους οποίους εγώ αγαπώ αληθινά, και όχι μονάχα εγώ, αλλά και εκείνοι που γνώρισαν την αλήθεια· 2 εξαιτίας τής αλήθειας που μένει μέσα μας, και θα είναι μαζί μας στον αιώνα. 3 Είθε να είναι μαζί σας χάρη, έλεος, ειρήνη από τον...