Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός, η πλήρης και οριστική αποκάλυψη του Θεού!  (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός, η πλήρης και οριστική αποκάλυψη του Θεού! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 02/06/2021 Περικοπή: Προς Eβραίους 1:1-8 1 Ο Θεός, τον παλιό καιρό, αφού, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σ’ αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας διαμέσου τού Υιού, 2 τον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων, διαμέσου τού οποίου έκανε και τους αιώνες· 3 αυτός, που...

Περιάλης Αντώνης – Είμαστε όλοι Ονήσιμοι! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Είμαστε όλοι Ονήσιμοι! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 26/05/2021 Περικοπή: Προς Φιλήμονα 1:1-25 1 Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού, και ο αδελφός Τιμόθεος, προς τον Φιλήμονα, τον αγαπητό και συνεργάτη μας, 2 και την αγαπητή Απφία, και τον Άρχιππο, τον συστρατιώτη μας, και την κατ’ οίκο σου εκκλησία· 3 είθε να είναι χάρη σε σας και ειρήνη από τον Πατέρα μας...

Περιάλης Αντώνης – Η φιλανθρωπία του Σωτήρος μας Θεού! (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η φιλανθρωπία του Σωτήρος μας Θεού! (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη – 12/05/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τίτον  3:1-15 (Μάθημα 4ο) 1 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕ σ’ αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο, 2 να μη βλασφημούν κανέναν, να είναι άμαχοι, συμβιβαστικοί, να δείχνουν κάθε πραότητα σε όλους τούς ανθρώπους. 3 Επειδή, ήμασταν κάποτε κι εμείς ανόητοι,...

Περιάλης Αντώνης – Χάρη και οδηγίες προς “ναυτιλομένους” (Μάθημα 3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Χάρη και οδηγίες προς “ναυτιλομένους” (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη – 05/05/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τίτον  2:1-15 (Μάθημα 3ο) 1 Εσύ, όμως, να λες όσα αρμόζουν στην υγιαίνουσα διδασκαλία· 2 οι ηλικιωμένοι να είναι άγρυπνοι, σεμνοί, σώφρονες, να υγιαίνουν στην πίστη, στην αγάπη, στην υπομονή· 3 οι ηλικιωμένες το ίδιο, να έχουν ιεροπρεπή τρόπο, όχι κατάλαλες, όχι δουλωμένες σε πολλή οινοποσία, να είναι...

Περιάλης Αντώνης – Στους καθαρούς όλα καθαρά…Είναι; (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Στους καθαρούς όλα καθαρά…Είναι; (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη – 21/04/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τίτον  1:7-16 (Μάθημα 2ο) 7 Επειδή, ο επίσκοπος πρέπει να είναι χωρίς κατηγορία, ως οικονόμος τού Θεού· όχι αυθάδης, όχι οργίλος, όχι μέθυσος, όχι πλήκτης, όχι αισχροκερδής· 8 αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σώφρονας, δίκαιος, όσιος, εγκρατής· 9 προσκολλημένος στον πιστό λόγο τής διδασκαλίας, για να είναι δυνατός και να...

Περιάλης Αντώνης – Ζωή, με προαιώνια υπόσχεση Θεού! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ζωή, με προαιώνια υπόσχεση Θεού! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 14/04/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τίτον  1:1-6 (Μάθημα 1ο) 1 Ο Παύλος, δούλος τού Θεού, απόστολος δε του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών τού Θεού, και την επίγνωση της αλήθειας, που είναι σύμφωνα με την ευσέβεια· 2 με ελπίδα τής αιώνιας ζωής, την οποία ο αψευδής Θεός υποσχέθηκε προαιώνια, 3...

Περιάλης Αντώνης – Όλοι με εγκατέλειψαν, αλλά ο Κύριος… (Μάθημα 12ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όλοι με εγκατέλειψαν, αλλά ο Κύριος… (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη – 07/04/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον B’  4:14-22 (Μάθημα 12ο) 14 Ο Αλέξανδρος, ο χαλκουργός, πολλά κακά μου έκανε· ο Κύριος να του ανταποδώσει σύμφωνα με τα έργα του· 15 από τον οποίο να φυλάγεσαι κι εσύ· επειδή, πολύ αντιστέκεται στα λόγια μας. 16 Κατά την πρώτη μου απολογία δεν μου παραστάθηκε κανένας,...

Περιάλης Αντώνης – Χρειάζομαι το πανωφόρι και τα βιβλία!  (Μάθημα 11ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Χρειάζομαι το πανωφόρι και τα βιβλία! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη  31/03/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον B’  4:6-13 (Μάθημα 11ο) 6 Επειδή, εγώ γίνομαι ήδη σπονδή, και ο καιρός τής αναχώρησής μου έφτασε. 7 Τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, τον δρόμο τελείωσα, την πίστη διατήρησα· 8 τώρα, πλέον, μου απομένει το στεφάνι τής δικαιοσύνης, το οποίο ο Κύριος θα μου αποδώσει κατά την ημέρα...

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς Χριστός θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς! (Μάθημα 10ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς Χριστός θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς! (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη  24/03/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον B’  4:1-5 (Μάθημα 10ο) 1 Παραγγέλλω, λοιπόν, εγώ επίσημα σε σένα μπροστά στον Θεό, και στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πρόκειται να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, κατά την επιφάνειά του και τη βασιλεία του· 2 κήρυξε τον λόγο· επίμενε έγκαιρα, άκαιρα· έλεγξε, επίπληξε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία...

Περιάλης Αντώνης – Είσαι έτοιμος για κάθε έργο αγαθό;  (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Είσαι έτοιμος για κάθε έργο αγαθό; (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη  17/03/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον B’  3:10-17 (Μάθημα 9ο) 10 Εσύ, όμως, παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, 11 τους διωγμούς, τα παθήματα, που μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, ποιους διωγμούς υπέφερα· και απ’ όλα ο Κύριος με ελευθέρωσε. 12...