Περιάλης Αντώνης – Μαθαίνοντας πρόσθεση! (Μάθημα 2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μαθαίνοντας πρόσθεση! (Μάθημα 2ο)

Τετάρτη – 27/07/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Β’ 1:5-11 5 Και ακριβώς δε γι’ αυτό, αφού καταβάλετε κάθε επιμέλεια, προσθέστε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή δε τη γνώση, 6 και στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια δε την υπομονή, και στην υπομονή την ευσέβεια, 7 στην ευσέβεια δε τη φιλαδελφία, και στη φιλαδελφία...

Περιάλης Αντώνης – Τα απαραίτητα για ζωή και ευσέβεια! (Μάθημα 1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τα απαραίτητα για ζωή και ευσέβεια! (Μάθημα 1ο)

Τετάρτη – 20/07/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Β’ 1:1-4 1 Ο Συμεών Πέτρος, δούλος και απόστολος του Ιησού Χριστού, προς όσους έλαχαν μαζί μας ισότιμη πίστη στη δικαιοσύνη τού Θεού μας και Σωτήρα, του Ιησού Χριστού. 2 Ας πληθύνει σε σας χάρη και ειρήνη διαμέσου τής επίγνωσης του Θεού, και του Ιησού τού Κυρίου μας....

Περιάλης Αντώνης – Κατάρτιση,  Στήριξη, Θεμελίωση, Ενδυνάμωση! (Μάθημα 14ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατάρτιση, Στήριξη, Θεμελίωση, Ενδυνάμωση! (Μάθημα 14ο)

Τετάρτη – 13/07/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 5:8-14 8 Εγκρατευθείτε, αγρυπνήστε· επειδή, ο αντίδικός σας ο διάβολος περιτριγυρίζει, σαν ωρυόμενο λιοντάρι, ζητώντας ποιον να καταπιεί. 9 Στον οποίο αντισταθείτε μένοντας στερεοί στην πίστη, ξέροντας ότι τα ίδια παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας που είναι μέσα στον κόσμο. 10 Και ο Θεός κάθε χάρης, που...

Περιάλης Αντώνης – Ποιμαντική συμβουλευτική (Μάθημα 13ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιμαντική συμβουλευτική (Μάθημα 13ο)

Τετάρτη – 06/07/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 5:1-7 1 Τους αναμεταξύ σας πρεσβύτερους παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτυρας των παθημάτων τού Χριστού, και ταυτόχρονα κοινωνός τής δόξας που πρόκειται να αποκαλυφθεί· 2 να ποιμάνετε το αναμεταξύ σας ποίμνιο του Θεού, επιβλέποντας όχι αναγκαστικά, αλλά εκούσια· 3 ούτε με αισχροκέρδεια, αλλά πρόθυμα· ούτε ως...

Περιάλης Αντώνης – Σε παραξενεύουν οι δοκιμασίες; (Μάθημα 12ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Σε παραξενεύουν οι δοκιμασίες; (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη – 29/06/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 4:11-19 11 Αν κάποιος μιλάει, ας μιλάει σαν κάποιον που μιλάει λόγια Θεού· αν κάποιος υπηρετεί, ας υπηρετεί σαν κάποιον που υπηρετεί από τη δύναμη που χορηγεί ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός διαμέσου τού Ιησού Χριστού, στον οποίο είναι η δόξα και η...

Περιάλης Αντώνης – Παραξενεύονται… (Μάθημα 11ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Παραξενεύονται… (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη – 22/06/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 4:1-10 1 Επειδή, λοιπόν, ο Χριστός έπαθε κατά σάρκα για χάρη μας, οπλιστείτε κι εσείς το ίδιο φρόνημα· δεδομένου ότι, αυτός που έπαθε κατά σάρκα, έπαυσε από την αμαρτία· 2 για να ζήσετε τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στη σάρκα, όχι πλέον στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο...

Περιάλης Αντώνης – Στα δεξιά του Θεού! (Μάθημα 10ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Στα δεξιά του Θεού! (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη – 15/06/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 3:17-22 17 Καλύτερα, δηλαδή, να πάσχετε αγαθοποιώντας, αν έτσι είναι το θέλημα του Θεού, παρά κακοποιώντας. 18 Επειδή, και ο Χριστός έπαθε μια φορά για πάντα για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό, ο οποίος, ενώ μεν θανατώθηκε κατά...

Περιάλης Αντώνης – Όποιος αγαπάει τη ζωή… (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όποιος αγαπάει τη ζωή… (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη – 08/06/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 3:8-16 8 ΚΑΙ, τέλος, γίνεστε όλοι ομόφρονες, με συμπάθεια, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες· 9 μη αποδίδοντας κακό αντί για κακού ή λοιδορία αντί λοιδορίας· αλλά, το αντίθετο, [αποδίδοντας] ευλογίες· μια που ξέρετε ότι σε τούτο προσκληθήκατε, για να κληρονομήσετε ευλογία· 10 «επειδή, όποιος θέλει να αγαπάει τη ζωή,...

Περιάλης Αντώνης – Κυρίες και Κύριοι εν Χριστώ! (Μάθημα 8ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κυρίες και Κύριοι εν Χριστώ! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη – 01/06/2022 Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 3 : 1-7 1 Παρόμοια, οι γυναίκες, υποτάσσεστε στους άνδρες σας, ώστε, και αν κάποιοι απειθούν στον λόγο, να κερδηθούν χωρίς τον λόγο, διαμέσου τής διαγωγής των γυναικών, 2 αφού δουν την καθαρή, με σεβασμό διαγωγή σας. 3 Των οποίων ο στολισμός ας είναι όχι ο εξωτερικός,...

Περιάλης Αντώνης – Δούλοι Θεού ή δούλοι ανθρώπων; (Μάθημα 7ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δούλοι Θεού ή δούλοι ανθρώπων; (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη – 25/05/2022 Σειρά Μαθημάτων: Πέτρου Α’ 2:15-25 15 επειδή, έτσι είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιώντας να αποστομώνετε την αγνωσία των άφρονων ανθρώπων· 16 ως ελεύθεροι, και όχι ως έχοντας την ελευθερία για επικάλυμμα της κακίας, αλλά ως δούλοι τού Θεού. 17 Όλους να τους τιμήσετε· την αδελφότητα να αγαπάτε· τον Θεό να φοβάστε·...