Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά!

Κυριακή 15/01/2023 13 Και έφεραν προς αυτόν παιδία, διά να εγγίση αυτά· οι δε μαθηταί επέπληττον τους φέροντας. 14 Ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς· Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται προς εμέ, και μη εμποδίζετε αυτά· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. 15 Αληθώς σας λέγω, Όστις δεν δεχθή την...

Περιάλης Αντώνης – Ποιος είναι ο Ιησούς για σένα;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιος είναι ο Ιησούς για σένα;

Κυριακή 15/01/2023 27 Και βγήκε έξω ο Ιησούς και οι μαθητές του στις κωμοπόλεις τής Καισάρειας του Φιλίππου· και στον δρόμο ρωτούσε τούς μαθητές του, λέγοντάς τους: Για ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι; 28 Και εκείνοι αποκρίθηκαν: Για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή· και άλλοι, για τον Ηλία· άλλοι δε για έναν από τους...

Περιάλης Αντώνης – Ετοιμάστε τον δρόμο για τον Κύριο…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ετοιμάστε τον δρόμο για τον Κύριο…

Κυριακή 08/01/2023 1 ΚΑΙ κατά τις ημέρες εκείνες έρχεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττοντας στην έρημο της Ιουδαίας, 2 και λέγοντας: Μετανοείτε· επειδή, πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. 3 Επειδή, αυτός είναι εκείνος που ειπώθηκε από τον προφήτη Ησαϊα, λέγοντας: «Φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο: Ετοιμάστε τον δρόμο τού Κυρίου· κάντε ίσια...

Περιάλης Αντώνης – Λόγος για το 2023…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Λόγος για το 2023…

Κυριακή 01/01/2023 1 ΤΟΤΕ, ο Ιεροβάαλ (που είναι ο Γεδεών) σηκώθηκε πρωί, και ολόκληρος ο λαός, που ήταν μαζί του, και στρατοπεύδευσαν κοντά στην πηγή Αρώδ· και το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν κατά το βόρειο μέρος τους, προς τον λόφο Μορέχ, στην κοιλάδα. 2 Και ο Κύριος είπε στον Γεδεών: Πολύς [είναι] ο λαός που...

Περιάλης Αντώνης – Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου!

Κυριακή 25/12/2022 Κεφάλαιο 1 18 ΚΑΙ η γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν ως εξής: Αφού η μητέρα του Μαρία αρραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, πριν βρεθούν μαζί, βρέθηκε έγκυος, από το Άγιο Πνεύμα. 19 Και ο άνδρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν δίκαιος, και μη θέλοντας να την εκθέσει δημόσια, θέλησε να τη διώξει κρυφά. 20...

Περιάλης Αντώνης – Ο άγγελος Γαβριήλ στην πόλη Ναζαρέτ…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο άγγελος Γαβριήλ στην πόλη Ναζαρέτ…

Κυριακή 18/12/2022 26 Και κατά τον έκτο μήνα, ο άγγελος Γαβριήλ στάλθηκε από τον Θεό στην πόλη τής Γαλιλαίας, που λέγεται Ναζαρέτ, 27 σε μια παρθένα κόρη, αρραβωνιασμένη με άνδρα που λεγόταν Ιωσήφ, από τον οίκο τού Δαβίδ· και το όνομα της παρθένας ήταν Μαριάμ. 28 Και ο άγγελος, όταν μπήκε μέσα προς αυτήν, είπε:...

Περιάλης Αντώνης – Εγώ θα βάλω μέσα σε σας πνεύμα, και θα ξαναζήσετε!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εγώ θα βάλω μέσα σε σας πνεύμα, και θα ξαναζήσετε!

Κυριακή 11/12/2022 1 ΤΟ ΧΕΡΙ τού Κυρίου στάθηκε επάνω μου· και με έβγαλε έξω διαμέσου τού πνεύματος του Κυρίου, και με έβαλε στο μέσον μιας πεδιάδας, κι αυτή [ήταν] γεμάτη από κόκαλα. 2 Και με έκανε να περάσω κοντά τους, γύρω-γύρω· και να, [ήσαν] πολλά σε υπερβολικό βαθμό επάνω στο πρόσωπο της πεδιάδας· και να,...

Περιάλης Αντώνης – Αλλάζοντας τη λύπη σε Ευλογία!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αλλάζοντας τη λύπη σε Ευλογία!

Κυριακή 04/12/2022 9 Και ο Ιαβής ήταν ενδοξότερος απ’ ό,τι οι αδελφοί του· και η μητέρα του αποκάλεσε το όνομά του Ιαβής, λέγοντας: Επειδή [τον] γέννησα με λύπη. 10 Και ο Ιαβής επικαλέστηκε τον Θεό τού Ισραήλ, λέγοντας: Είθε με ευλογία να με ευλογήσεις, και να απλώσεις τα όριά μου, και το χέρι σου να...

Περιάλης Αντώνης – Όταν γαρ ασθενώ, τότε δυνατός ειμί!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όταν γαρ ασθενώ, τότε δυνατός ειμί!

Κυριακή 27/11/2022 1 Να καυχώμαι, βέβαια, δεν με συμφέρει· επειδή, θάρθω σε οπτασίες και αποκαλύψεις τού Κυρίου. 2 Γνωρίζω έναν άνθρωπο εν Χριστώ πριν από 14 χρόνια, (είτε μέσα στο σώμα, δεν ξέρω· είτε έξω από το σώμα, δεν ξέρω· ο Θεός ξέρει)· ότι αυτού τού είδους ο [άνθρωπος] αρπάχτηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό. 3...

Περιάλης Αντώνης – Έχεις νικηθεί από τον Θεό;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έχεις νικηθεί από τον Θεό;

Κυριακή 20/11/2022 1 ΚΑΙ ο Ιακώβ πήγε στον δρόμο του· και τον συνάντησαν οι άγγελοι του Θεού. 2 Και όταν ο Ιακώβ τούς είδε, είπε: Αυτό είναι στρατόπεδο του Θεού· και αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τόπου Μαχαναϊμ. 3 Και ο Ιακώβ έστειλε μπροστά του μηνυτές στον αδελφό του τον Ησαύ, στη γη Σηείρ, στον...