Περιάλης Αντώνης –  Ζητήστε την ειρήνη της Βαβυλώνας!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ζητήστε την ειρήνη της Βαβυλώνας!

Ιερεμίας 29:1-14 1 ΚΑΙ αυτά είναι τα λόγια τής επιστολής, που ο προφήτης Ιερεμίας έστειλε από την Ιερουσαλήμ στους υπόλοιπους πρεσβύτερους της αιχμαλωσίας, και στους ιερείς, και στους προφήτες, και σε ολόκληρο τον λαό, που ο Ναβουχοδονόσορας έφερε αιχμάλωτο από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα, 2 (αφού ο Ιεχονίας, ο βασιλιάς, και η βασίλισσα, και οι...

Περιάλης Αντώνης –  Έχουμε το φρόνημα του Χριστού;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έχουμε το φρόνημα του Χριστού;

Φιλιππησίους 2:1-12 1 ΑΝ, λοιπόν, υπάρχει κάποια παρηγορία εν Χριστώ ή κάποια παραίνεση αγάπης ή κάποια κοινωνία τού Πνεύματος ή κάποια σπλάχνα και οικτιρμοί, 2 κάντε πλήρη τη χαρά μου, να φρονείτε το ίδιο, έχοντας την ίδια αγάπη, να είστε ομόψυχοι, και ομόφρονες· 3 μη κάνοντας τίποτε από αντιζηλία ή κενοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη, θεωρώντας...

Περιάλης Αντώνης – Μικραίνοντας…μεγαλώνουμε!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μικραίνοντας…μεγαλώνουμε!

Κατά Λουκάν 9:46-56 46 Και μπήκε μέσα τους ένας συλλογισμός, ποιος τάχα απ’ αυτούς ήταν ο μεγαλύτερος. 47 Και ο Ιησούς, καθώς είδε τον συλλογισμό τής καρδιάς τους, έπιασε ένα παιδί, και το έστησε κοντά του· 48 και τους είπε: Όποιος δεχθεί αυτό το παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα· και όποιος δεχθεί εμένα, δέχεται...

Περιάλης Αντώνης – Στα ποτάμια της Βαβυλώνας…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Στα ποτάμια της Βαβυλώνας…

Ψαλμός 137:1-9 1 ΣΤΑ ποτάμια τής Βαβυλώνας, εκεί καθήσαμε, και κλάψαμε, όταν θυμηθήκαμε τη Σιών. 2 Στις ιτιές, που είναι μέσα σ’ αυτή, κρεμάσαμε τις κιθάρες μας. 3 Επειδή, αυτοί που μας αιχμαλώτισαν, εκεί ζήτησαν από μας λόγια ασμάτων· κι αυτοί που μας ερήμωσαν, ζήτησαν ύμνο, λέγοντας: Ψάλτε σε μας από τις ωδές τής Σιών....

Περιάλης Αντώνης – Αποτελεσματική προσευχή…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αποτελεσματική προσευχή…

Κατά Λουκάν 18:1-8 1 Τους έλεγε μάλιστα και μια παραβολή για το ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται, και να μη αποκάμνουν, 2 λέγοντας: Σε κάποια πόλη υπήρχε ένας κριτής, ο οποίος τον Θεό δεν φοβόταν, και άνθρωπο δεν ντρεπόταν. 3 Ήταν και μια χήρα σ’ εκείνη την πόλη· κι ερχόταν σ’ αυτόν, λέγοντας: Απόδωσε το...

Περιάλης Αντώνης – Το πιο λαμπρό και όμορφο τραγούδι!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το πιο λαμπρό και όμορφο τραγούδι!

Άσμα ασμάτων 1:1-17 1 ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ. 2 Ας με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματός του. Επειδή, η αγάπη σου είναι καλύτερη παρά το κρασί. 3 Εξαιτίας τής ευωδιάς των καλών μύρων σου, το όνομά σου είναι μύρο ξεχυμένο· γι’ αυτό οι νεάνιδες σε αγαπούν. 4 Έλκυσέ με· θα τρέξουμε...

Περιάλης Αντώνης – Συνάθροιση με λειτουργία χαρισμάτων
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συνάθροιση με λειτουργία χαρισμάτων

Α’ Κορινθίους 14:23-33 23 Αν, λοιπόν, ολόκληρη η εκκλησία συναθροιστεί στον ίδιο τόπο, και όλοι μιλάνε με γλώσσες, και μπουν μέσα ιδιώτες ή άπιστοι, δεν θα πουν ότι είστε παράφρονες; 24 Αλλά, αν όλοι προφητεύουν, και μπει μέσα κάποιος άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται από όλους, ανακρίνεται από όλους· 25 και έτσι, τα κρυφά τής καρδιάς...

Περιάλης Αντώνης – Ποιοτική μεταμόρφωση καρδιάς!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιοτική μεταμόρφωση καρδιάς!

Κατα Λουκάν 6:37-45 37 Και μη κρίνετε, και δεν θα κριθείτε· και μη καταδικάζετε, και δεν θα καταδικαστείτε· συγχωρείτε, και θα συγχωρηθείτε. 38 Δίνετε, και θα σας δοθεί· καλό μέτρο, πιεσμένο, και συγκαθισμένο και υπερξεχειλιζόμενο θα δώσουν στον κόρφο σας· επειδή, με το ίδιο μέτρο με το οποίο μετράτε, θα αντιμετρηθεί σε σας. 39 Είπε,...

Περιάλης Αντώνης – Μιλώντας για τη βάφτιση…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μιλώντας για τη βάφτιση…

Κατά Ματθαίον 3:13-17 13 Τότε, ο Ιησούς έρχεται από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί απ’ αυτόν. 14 Και ο Ιωάννης τον εμπόδιζε, λέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, κι εσύ έρχεσαι σε μένα; 15 Απαντώντας, όμως, ο Ιησούς τού είπε: Άφησε, τώρα· επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας,...