Περιάλης Αντώνης – Στους αιχμαλώτους ελευθερία! (και Ιωβηλαίο έτος)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Στους αιχμαλώτους ελευθερία! (και Ιωβηλαίο έτος)

Κυριακή – 20/02/2022 Περικοπή: Κατά Λουκάν 4:16-30 16 Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμμένος, και εισήλθε κατά την συνήθειαν αυτού εις την συναγωγήν εν τη ημέρα του σαββάτου και εσηκώθη να αναγνώση. 17 Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον Ησαΐου του προφήτου, και ανοίξας το βιβλίον εύρε τον τόπον, όπου ήτο γεγραμμένον· 18...

Περιάλης Αντώνης – Ευτυχισμένοι με τον τρόπο του Χριστού!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ευτυχισμένοι με τον τρόπο του Χριστού!

Κυριακή – 13/02/2022 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 5:1-12 1 Όταν, όμως, είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό, και αφού κάθησε, ήρθαν κοντά του οι μαθητές του. 2 Και ανοίγοντας το στόμα του, τους δίδασκε, λέγοντας: 3 Μακάριοι οι φτωχοί στο πνεύμα· επειδή, δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. 4 Μακάριοι αυτοί που πενθούν· επειδή, αυτοί...

Περιάλης Αντώνης – Θέλεις να γίνεις καλά;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θέλεις να γίνεις καλά;

Κυριακή – 06/02/2022 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 5:1-17 1 ΥΣΤΕΡΑ απ’ αυτά, ήταν γιορτή των Ιουδαίων, και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. 2 Υπάρχει, μάλιστα, στα Ιεροσόλυμα, κοντά στην προβατική πύλη, μια μικρή λίμνη, που στα Εβραϊκά επονομάζεται Βηθεσδά, η οποία έχει πέντε στοές. 3 Σ’ αυτές ήταν κατάκοιτο ένα μεγάλο πλήθος από ανθρώπους που ασθενούσαν:...

Περιάλης Αντώνης – Το Πάσχα μας ο Χριστός!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το Πάσχα μας ο Χριστός!

Ομιλία πριν την Κοινωνία – 30/01/2022 Περικοπή:  Κατά Λουκάν  22:15-20 15 Και τους είπε: Πολύ επιθύμησα να φάω με σας αυτό το Πάσχα, προτού να πάθω 16 επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί στη βασιλεία τού Θεού 17 Και αφού πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: Λάβετε τούτο...

Περιάλης Αντώνης – Εγώ είμαι, μη φοβάστε!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εγώ είμαι, μη φοβάστε!

Κυριακή – 30/01/2022 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 6:5-20 5 Ο Ιησούς, λοιπόν, καθώς ύψωσε τα μάτια του, και βλέποντας ότι ένα μεγάλο πλήθος έρχεται προς αυτόν, λέει στον Φίλιππο: Από πού θα αγοράσουμε ψωμιά, για να φάνε αυτοί; 6 Κι αυτό το έλεγε δοκιμάζοντάς τον· επειδή, αυτός ήξερε τι επρόκειτο να κάνει. 7 Ο Φίλιππος του...

Περιάλης Αντώνης – Τι είδους αγάπη!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τι είδους αγάπη!

Ομιλία πριν την Κοινωνία – 23/01/2022 Περικοπή:  Ιωάννου Α’ 1:1-3 1 Εκείνο που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, εκείνο που τη θέα του κοιτάξαμε και τα χέρια μας ψηλάφησαν, για τον Λόγο τής ζωής, 2 και η ζωή φανερώθηκε, και είδαμε και δίνουμε μαρτυρία και εξαγγέλλουμε...

Περιάλης Αντώνης – Τα πιο όμορφα προβλήματα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τα πιο όμορφα προβλήματα!

Κυριακή – 23/01/2022 Περικοπή: Κατά Λουκάν 5:1-11 1 Και ενώ το πλήθος τον συνέθλιβε για να ακούει τον λόγο τού Θεού, αυτός στεκόταν κοντά στη λίμνη Γεννησαρέτ· 2 και είδε δύο πλοία να στέκονται κοντά στη λίμνη· και οι ψαράδες, καθώς είχαν βγει απ’ αυτά, ξέπλεναν τα δίχτυα. 3 Μπαίνοντας δε σε ένα από τα...

Περιάλης Αντώνης – Οι δυνατοί και οι αδύνατοι…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οι δυνατοί και οι αδύνατοι…

Ομιλία πριν την Κοινωνία – 16/01/2022 Περικοπή: Προς Ρωμαίους 15:1-3 1 Οφείλουμε, μάλιστα, εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και να μη αρέσουμε στον εαυτό μας· 2 αλλά, κάθε ένας από μας ας αρέσει στον πλησίον για το καλό προς οικοδομή. 3 Δεδομένου ότι, και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά...

Περιάλης Αντώνης – Ιησούς Χριστός: Προσοχή στις ζύμες!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ιησούς Χριστός: Προσοχή στις ζύμες!

Κυριακή – 16/01/2022 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 16:1-12 1 Και καθώς ήρθαν κοντά του οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι, πειράζοντάς τον, ζήτησαν να τους δείξει ένα σημείο από τον ουρανό. 2 Και εκείνος, αποκρινόμενος σ’ αυτούς, είπε: Όταν γίνει βράδυ, λέτε: Καλός ο καιρός· επειδή, ο ουρανός κοκκινίζει. 3 Και το πρωί: Σήμερα είναι χειμώνας· επειδή,...