Περιάλης Αντώνης – Η αγάπη του Θεού στο παρόν και στο μέλλον
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η αγάπη του Θεού στο παρόν και στο μέλλον

Κυριακή – 07/12/2014 Περικοπή: Προς Ρωμαίους 8:18-39 18 Επειδή, θεωρώ ότι τα παθήματα του παρόντα καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας. 19 Δεδομένου ότι, η μεγάλη προσδοκία τής κτίσης προσμένει τη φανέρωση των παιδιών τού Θεού. 20 Επειδή, η φύση υποτάχθηκε στη ματαιότητα, όχι θεληματικά, αλλά...

Περιάλης Αντώνης – Το έργο του Αγίου Πνεύματος στην ζωή του πιστού
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το έργο του Αγίου Πνεύματος στην ζωή του πιστού

Κυριακή – 30/11/2014 Περικοπή: Προς Ρωμαίους 8:1-17 1 Δεν υπάρχει, λοιπόν, τώρα καμιά κατάκριση για εκείνους που είναι στον Ιησού Χριστό, αυτούς που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα. 2 Επειδή, ο νόμος τού Πνεύματος της ζωής, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο τής αμαρτίας...

Περιάλης Αντώνης – Η πονηρή γενεά ζητάει σημείο
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η πονηρή γενεά ζητάει σημείο

Κυριακή – 23/11/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 11: 29-35 29 Και ενώ τα πλήθη συγκεντρώνονταν, άρχισε να λέει: Αυτή η γενεά είναι πονηρή· σημείο ζητάει· και σημείο δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο τού προφήτη Ιωνά. 30 Επειδή, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινευίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός τού ανθρώπου σ’...

Περιάλης Αντώνης – Ο ισχυρός και ο ισχυρότερος
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο ισχυρός και ο ισχυρότερος

Κυριακή – 16/11/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 11:14​-28 14 Και έβγαζε ένα δαιμόνιο, κι αυτό ήταν κουφό· και αφού το δαιμόνιο βγήκε, μίλησε ο κουφός· και τα πλήθη θαύμασαν. 15 Μερικοί απ’ αυτούς, όμως, είπαν: Διαμέσου τού Βεελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια. 16 Και άλλοι, πειράζοντας, ζητούσαν απ’ αυτόν ένα σημείο από τον...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννην 3:14-36
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννην 3:14-36

Κυριακή – 09/11/2014 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 3:14-36 14 Και ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, (και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενή από τον Πατέρα), γεμάτος χάρη και αλήθεια. 15 Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία γι’ αυτόν, και φώναξε, λέγοντας: Αυτός ήταν για τον οποίο είπα: Εκείνος που έρχεται πίσω από μένα είναι...

Περιάλης Αντώνης – Πρώτα τα δάκρυα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πρώτα τα δάκρυα

Κυριακή – 26/10/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 19:32-48 32 Και οι απεσταλμένοι πήγαν, και βρήκαν όπως τους είχε πει. 33 Και ενώ έλυναν το πουλάρι, οι ιδιοκτήτες του είπαν σ’ αυτούς: Γιατί λύνετε το πουλάρι; 34 Και εκείνοι είπαν: Ο Κύριος το έχει ανάγκη. 35 Και το έφεραν στον Ιησού. Και αφού έρριξαν τα ιμάτιά τους...