Περιάλης Αντώνης – Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού;

Κυριακή – 07/02/2021 Κατά Λουκάν 17:20-37 20 Και όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους, πότε έρχεται η βασιλεία τού Θεού, τους απάντησε, και είπε: Δεν έρχεται η βασιλεία τού Θεού έτσι, ώστε να παρατηρείται· 21 ούτε θα πουν: Να! εδώ είναι, ή: Να! εκεί· επειδή, προσέξτε, η βασιλεία τού Θεού είναι ανάμεσά σας. 22 Και στους...

Περιάλης Αντώνης – Άνθρωπος της παρηγοριάς!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Άνθρωπος της παρηγοριάς!

Κυριακή – 31/01/2021 Πράξεις των Αποστόλων 9:10-31 10 Υπήρχε δε κάποιος μαθητής στη Δαμασκό, που ονομαζόταν Ανανίας, και ο Κύριος, διαμέσου ενός οράματος, του είπε: Ανανία. Και εκείνος είπε: Εδώ είμαι, Κύριε. 11 Και ο Κύριος του είπε: Αφού σηκωθείς, πήγαινε στην οδό, που λέγεται Ευθεία, και στο σπίτι τού Ιούδα ζήτησε κάποιον που λέγεται...

Περιάλης Αντώνης – Αλαλάξτε στον Κύριο που έρχεται! (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αλαλάξτε στον Κύριο που έρχεται! (3η)

Κυριακή – 24/01/2021 Ψαλμός 98:1-9 1 Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέον· διότι έκαμε θαυμάσια· η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο άγιος αυτού ενήργησαν εις αυτόν σωτηρίαν. 2 Ο Κύριος έκαμε γνωστήν την σωτηρίαν αυτού· έμπροσθεν των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. 3 Ενεθυμήθη το έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού προς τον οίκον...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Διορίζεσαι πρόβατο! (2η)

Κυριακή – 24/01/2021 Κατά Λουκάν 10:1-6, 21-23 1 Και ύστερα απ’ αυτά, ο Κύριος διόρισε και άλλους 70, και τους έστειλε ανά δύο πριν απ’ αυτόν σε κάθε πόλη και τόπο, όπου επρόκειτο αυτός να πάει. 2 Τους έλεγε, λοιπόν: Ο μεν θερισμός είναι πολύς, οι εργάτες όμως λίγοι· παρακαλέστε, λοιπόν, τον Κύριο του θερισμού...

Περιάλης Αντώνης – Ψάλτε στον Κύριο νέο άσμα! (1η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ψάλτε στον Κύριο νέο άσμα! (1η)

Κυριακή – 24/01/2021 Ψαλμός 96:1-13 1 Ψάλτε στον Κύριο καινούργιο τραγούδι· ψάλτε στον Κύριο, ολόκληρη η γη. 2 Ψάλτε στον Κύριο· ευλογείτε το όνομά του· κηρύττετε από ημέρα σε ημέρα τη σωτηρία του. 3 Αναγγείλατε στα έθνη τη δόξα του, σε όλους τούς λαούς τα θαυμαστά έργα του. 4 Επειδή, ο Κύριος είναι μέγας, και...

Περιάλης Αντώνης – Σημείο Θεού…θα με λατρεύετε ελεύθεροι!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Σημείο Θεού…θα με λατρεύετε ελεύθεροι!

Κυριακή – 17/01/2021 Έξοδος 3:1-14 1 ΚΑΙ αυτά είναι τα ονόματα των γιων Ισραήλ, εκείνων που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιακώβ· μπήκαν μέσα, κάθε ένας μαζί με την οικογένειά του: 2 Ο Ρουβήν, ο Συμεών, ο Λευί, και ο Ιούδας, 3 ο Ισσάχαρ, ο Ζαβουλών, και ο Βενιαμίν, 4 ο Δαν και...

Περιάλης Αντώνης – Παιδί μου, συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Παιδί μου, συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου!

Κυριακή – 10/01/2021 Κατά Μάρκον 2:1-12 1 Και ύστερα από ημέρες, ξαναμπήκε μέσα στην Καπερναούμ· και ακούστηκε ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι. 2 Κι αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν τους χωρούσαν πλέον ούτε οι χώροι κοντά στην πόρτα· και τους κήρυττε τον λόγο. 3 Και έρχονται σ’ αυτόν, φέρνοντας έναν παράλυτο, που βασταζόταν από τέσσερις...

Περιάλης Αντώνης – Μετάνοια με αποδείξεις…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μετάνοια με αποδείξεις…

Κυριακή – 03/01/2021 Κατά Μάρκον 1:1-12 1 Η αρχή τού ευαγγελίου τού Ιησού Χριστού, του Υιού τού Θεού· 2 καθώς είναι γραμμένο στους προφήτες: «Δες, εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από την προσωπική σου παρουσία, που θα ετοιμάσει τον δρόμο σου μπροστά σου». 3 «Φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο: Ετοιμάστε τον...

Περιάλης Αντώνης –  Έβεν – Έζερ. Ως τώρα μας βοήθησε ο Κύριος!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έβεν – Έζερ. Ως τώρα μας βοήθησε ο Κύριος!

Παρασκευή – 01/01/2021 Σαμουήλ Α’ 7:1-14 1 Και οι άνδρες τής Κιριάθ-ιαρείμ ήρθαν, και ανέβασαν την κιβωτό τού Κυρίου, και την έφεραν στο σπίτι τού Αβιναδάβ, επάνω στον λόφο, και καθιέρωσαν τον Ελεάζαρ, τον γιο του, για να φυλάττει την κιβωτό τού Κυρίου. 2 Και από την ημέρα που η κιβωτός τοποθετήθηκε στην Κιριάθ-ιαρείμ, πέρασε...

Περιάλης Αντώνης – Συμφωνεί με την ερμηνευτική μας ο Χριστός;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συμφωνεί με την ερμηνευτική μας ο Χριστός;

Κυριακή – 27/12/2020 Κατά Ματθαίον 12:1-15 1 ΚΑΤΑ τον καιρό εκείνο, σε ημέρα σαββάτου, ο Ιησούς πορευόταν διαμέσου των σπαρτών· και οι μαθητές του πείνασαν, και άρχισαν να κόβουν στάχυα και να τρώνε. 2 Και βλέποντας αυτό οι Φαρισαίοι, του είπαν: Δες, οι μαθητές σου κάνουν ό,τι δεν επιτρέπεται να γίνεται το σάββατο. 3 Και...