Περιάλης Αντώνης – Ο προφητευμένος Μεσσίας
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο προφητευμένος Μεσσίας

Κυριακή – 21/12/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 2: 1-7, Μιχαίας 5:1-2 1 ΚΑΙ κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε διάταγμα από τον Καίσαρα Αύγουστο να απογραφεί ολόκληρη η οικουμένη. 2 Αυτή η απογραφή ήταν η πρώτη που έγινε, όταν στη Συρία ηγεμόνευε ο Κυρήνιος. 3 Και όλοι έρχονταν για να απογράφονται· κάθε ένας στη δική του πόλη....

Περιάλης Αντώνης – Η γενεαλογία της χάρης
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η γενεαλογία της χάρης

Κυριακή – 14/12/2014 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 1:1-17 1 ΒΙΒΛΙΟ της γενεαλογίας τού Ιησού Χριστού, γιου τού Δαβίδ, γιου τού Αβραάμ. 2 Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ· και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ· και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του· 3 και ο Ιούδας γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από τη Θάμαρ·...

Περιάλης Αντώνης – Η αγάπη του Θεού στο παρόν και στο μέλλον
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η αγάπη του Θεού στο παρόν και στο μέλλον

Κυριακή – 07/12/2014 Περικοπή: Προς Ρωμαίους 8:18-39 18 Επειδή, θεωρώ ότι τα παθήματα του παρόντα καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας. 19 Δεδομένου ότι, η μεγάλη προσδοκία τής κτίσης προσμένει τη φανέρωση των παιδιών τού Θεού. 20 Επειδή, η φύση υποτάχθηκε στη ματαιότητα, όχι θεληματικά, αλλά...

Περιάλης Αντώνης – Το έργο του Αγίου Πνεύματος στην ζωή του πιστού
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το έργο του Αγίου Πνεύματος στην ζωή του πιστού

Κυριακή – 30/11/2014 Περικοπή: Προς Ρωμαίους 8:1-17 1 Δεν υπάρχει, λοιπόν, τώρα καμιά κατάκριση για εκείνους που είναι στον Ιησού Χριστό, αυτούς που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα. 2 Επειδή, ο νόμος τού Πνεύματος της ζωής, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο τής αμαρτίας...

Περιάλης Αντώνης – Η πονηρή γενεά ζητάει σημείο
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η πονηρή γενεά ζητάει σημείο

Κυριακή – 23/11/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 11: 29-35 29 Και ενώ τα πλήθη συγκεντρώνονταν, άρχισε να λέει: Αυτή η γενεά είναι πονηρή· σημείο ζητάει· και σημείο δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο τού προφήτη Ιωνά. 30 Επειδή, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινευίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός τού ανθρώπου σ’...

Περιάλης Αντώνης – Ο ισχυρός και ο ισχυρότερος
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο ισχυρός και ο ισχυρότερος

Κυριακή – 16/11/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 11:14​-28 14 Και έβγαζε ένα δαιμόνιο, κι αυτό ήταν κουφό· και αφού το δαιμόνιο βγήκε, μίλησε ο κουφός· και τα πλήθη θαύμασαν. 15 Μερικοί απ’ αυτούς, όμως, είπαν: Διαμέσου τού Βεελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια. 16 Και άλλοι, πειράζοντας, ζητούσαν απ’ αυτόν ένα σημείο από τον...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννην 3:14-36
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννην 3:14-36

Κυριακή – 09/11/2014 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 3:14-36 14 Και ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, (και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενή από τον Πατέρα), γεμάτος χάρη και αλήθεια. 15 Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία γι’ αυτόν, και φώναξε, λέγοντας: Αυτός ήταν για τον οποίο είπα: Εκείνος που έρχεται πίσω από μένα είναι...

Περιάλης Αντώνης – Πρώτα τα δάκρυα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πρώτα τα δάκρυα

Κυριακή – 26/10/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 19:32-48 32 Και οι απεσταλμένοι πήγαν, και βρήκαν όπως τους είχε πει. 33 Και ενώ έλυναν το πουλάρι, οι ιδιοκτήτες του είπαν σ’ αυτούς: Γιατί λύνετε το πουλάρι; 34 Και εκείνοι είπαν: Ο Κύριος το έχει ανάγκη. 35 Και το έφεραν στον Ιησού. Και αφού έρριξαν τα ιμάτιά τους...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 9:14-29
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 9:14-29

Κυριακή – 19/10/2014 Περικοπή: Κατά Μάρκον 9:14-29 14 Και όταν ήρθε στους μαθητές του, είδε γύρω τους ένα μεγάλο πλήθος, και γραμματείς να κάνουν συζητήσεις μαζί τους. 15 Κι αμέσως, ολόκληρο το πλήθος, μόλις τον είδε, έμεινε έκθαμβο, και τρέχοντας κοντά του τον χαιρετούσαν. 16 Και ρώτησε τους γραμματείς: Τι συζητάτε μαζί τους; 17 Και...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 10:35-52
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Μάρκον 10:35-52

Κυριακή – 12/10/2014 Περικοπή: Κατά Μάρκον 10:35-52 35 Τότε, έρχονται σ’ αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοι τού Ζεβεδαίου, λέγοντας: Δάσκαλε, θέλουμε να κάνεις σ’ εμάς ό,τι σου ζητήσουμε. 36 Και εκείνος τούς είπε: Τι θέλετε να κάνω σε σας; 37 Και εκείνοι τού είπαν: Δώσε σ’ εμάς να καθήσουμε ο ένας από...